“Koenders zet Suriname-debat op diplomatiek zijspoor”

Door zijn optreden heeft de Nederlandse minister Koenders het aangevraagde Suriname-debat in de Tweede Kamer tot nader order in rustig vaarwater gebracht. “Op 9 september waren na een kort voortraject in de media de messen van de oppositie geslepen, om de politieke agenda op te schudden met Surinaamse agendapunten, waarop stonden o.a. het waarheidsvindingstraject inzake de decembermoorden op initiatief van nabestaande Dew Baboeram en de eis tot openbaarmaking van de roemruchte “Suriname-dossiers”. Via enkele Nederlandse oppositiepartijen zou door hun Suriname-woordvoerders in contact met Baboeram getracht zijn de indruk te wekken dat de Nederlandse politiek van plan is de nieuwe regering Bouterse 2 te ondersteunen. Berichten uit de Tweede Kamer zouden in de Surinaamse publieke opinie de indruk moeten wekken dat Bouterse’s macht verder reikt dan Suriname’s nationale grenzen. Zo wordt het nieuws in Suriname gemanipuleerd en houdt men in Suriname het volk onwetend, slecht geïnformeerd en onmachtig een oordeel te vormen over de internationale politiek. De groep critici van het bewind Bouterse zwelt in weerwil van de mediamanipulatie, zienderogen aan en men kan de Surinaamse bevolking heden geen knollen meer voor citroenen verkopen. Dankzij de invloed van de sociale media, kan de regering de bevolking niet meer ongestraft voorliegen. Het regeringsoptreden wordt tijdig ontmaskerd en het publiek regeert mee over de schouders van de politici, die op hun oprechtheid en deskundigheid worden getoetst”, bericht het persbureau ANS.
“In Nederland hebben de VVD en de PvdA bij monde van minister Koenders een duidelijk antwoord aan Suriname gegeven, dat erop neer komt dat Nederland zelf de “span of controll” houdt over de relatie Nederland-Suriname en de rechtstaat Suriname respecteert. De Surinaamse grondwet en de volkswil zijn leidende beginselen waar de relatie Nederland Suriname op wordt gebaseerd. Ingevolge dit standpunt erkent Nederland de Surinaamse volkswil, die o.a. door de verkiezingsuitslag is geboekstaafd. Hierbij hoort ook de grondwettelijk functionele invulling van het presidentschap. De Nederlandse politiek laat zich echter niet op het verkeerde been zetten door de misleidende acties van de club Baboeram, Linscheer en Bouterse”, zegt ANP. “Suriname heeft momenteel ernstige problemen en is niet in staat enige druk uit te oefenen op de Nederlandse politieke agenda; daar waken de ministers voor. De politieke macht van Bouterse eindigt op Zuid-Amerikaans grondgebied bij de grenzen van Suriname. De Nederlandse regering Rutte (VVD)/ Samsom (PvdA) is bovendien van mening dat de persoon Bouterse in Nederland veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 11 jaar. Het oppositielid De Roon van de PVV ging zelfs in de Suriname-vergadering in de Tweede Kamer een stap verder en vond dat Suriname behandeld dient te worden als een afglijdend land met schurken aan de macht. Nederland heeft geen problemen met Suriname, maar heeft problemen met de persoon van de president en het onbehoorlijk bestuur van Suriname door non-valeurs. Bouterse weet dit en schept bewust verwarring door zich te identificeren met Suriname. De president is niet bezig met het landsbelang te dienen, maar met de uitbreiding van zijn persoonlijke macht en met het vluchten en schuilen voor de internationale justitiële arm”, meent ANS.
“Minister Koenders blijft voorzichtig met zijn buitenlandbeleid richting Suriname. Hij moet de schade repareren die door het kabinet Bouterse 1, door ex-minister Winston Lackin, is aangericht. Lackin en zijn echtgenote worden in diverse corruptieschandalen als hoofdrolspelers genoemd. Koenders heeft een genuanceerder en meer efficiënt Suriname-beleid. President Bouterse blijft echter als persoon een heikel punt, omdat Nederland niet haar eigen grondwet – op grond waarvan Bouterse veroordeeld is – kan negeren. De Nederlandse oppositionele partijen zijn er niet in geslaagd de agenda van minister Koenders te beïnvloeden. Opmerkelijk in de commissievergadering buitenlandse zaken (woensdag 9 september 2015) waren de standpunten van D66, PVV en van het commissielid Tuhanan Kuzu (DENK/afsplitsing PvdA) inzake geheimhouding van de Suriname –archieven. Zij eisten openbaarmaking van de dossiers. Minister Bert Koenders antwoordde dat Nederland niets te verbergen heeft en dat de Tweede Kamer der Statengeneraal in 2011 op wettelijke basis het standpunt heeft ingenomen de bedoelde archieven vooralsnog niet in de openbaarheid te brengen op wel overwogen gronden.”
Minister Koenders is bereid de nieuwe regering Bouterse 2 te erkennen, op haar merites te schatten en het diplomatieke verkeer tussen de twee landen te helpen doorstarten op zakelijke basis. Het is bovendien niet verstandig zich nu – terwijl Suriname worstelt met ernstige interne problemen – in te laten met de interne Surinaamse politiek. Het nieuwe beleid van minister Koenders zal gericht zijn op reaalpolitiek; doen wat haalbaar is, met het oog op herstel van de goede relatie tussen Nederland en Suriname en het wederzijdse respect tussen de volken van beide landen. Een ontmoeting tussen minister Koenders en de nieuwe Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Badrisingh, onlangs in New York, ter gelegenheid van de VN – jubileumvergadering eind september, verandert niets aan het eerder uitgezette voorzichtige Suriname-beleid door Koenders”, aldus het ANS persbureau te Nijmegen op 29 september 2015.

error: Kopiëren mag niet!