John Goedschalk: “Overheid moet creativiteit aan de dag leggen”

De president heeft in zijn jaarrede veel gesproken over de toerismesector. Hij sprak over de verbetering van het toerismeproduct. Dit zal volgens de president moeten gebeuren middels het opzetten van een Tourism Board en de instelling van een toerismefonds. De president benadrukte de volledige benutting van de toerismepotentie van Suriname. Gezien het ontwerp van de begroting van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme voor het jaar 2016, lijkt het er vooralsnog niet op dat toerisme op de lijst van prioriteiten staat.
In het ontwerp zijn er vooralsnog maar twee posten ingevuld, die rechtstreeks met toerisme te maken hebben, namelijk de subsidies van de Stichting Toerisme Suriname (SRD3.000.000) en de Suriname Hospitality and Tourism Training (SRD250.000). Voor de institutionele versterking van de luchtvaart, ordening transportsector en verbetering nationale en internationale veerdiensten is er wel een bedrag van SRD1.406.000 op de begroting opgenomen.
Er wordt niets verdiend aan natuurreservaten
John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname, is van mening dat het ordenen en op spoor brengen van de toerismesector de overheid ook niet veel zou hoeven te kosten.
Volgens Goedschalk zijn de eerste maatregelen die de overheid zou kunnen treffen, maatregelen die als incentives zullen werken. Met incentives bedoelt Goedschalk kortingen op belastingen, invoerrechtenvrije invoer, BTW etc. De overheid zou moeten beginnen met het aanbrengen van standaardisatie van de toerisme operators. Als de operators voldoen aan al de standaarden, kunnen die operators voor incentives in aanmerking komen. Om voor deze incentives in aanmerking te komen, zullen de operators hun kwaliteit zeker willen verbeteren. “Wij hebben hier een groot probleem met de kwaliteit. Het is onregelmatig”, zegt Goedschalk.
Goedschalk zegt ook dat er condities moeten worden geschapen voor buitenlandse investeringen. Het zou hierbij dus om public-private partnerships moeten gaan. Momenteel wordt er niets verdiend aan onze natuurreservaten. Volgens Goedschalk zou het een goed idee zijn om met lokale, en/of internationale particuliere ondernemers de natuurreservaten tot verdienposten te maken, in plaats van een kostenpost te behouden. Dit concept is volgens Goedschalk afgelopen jaar nog aangeboden aan de regering. Voor de overheid is het volgens Goedschalk nooit mogelijk om de zelfde creativiteit te krijgen zoals bij een public-private partnership.
“Het hoeft de regering niet veel te kosten, als ze er iets aan willen doen. De overheid moet bereid zijn om een stapje terug te doen. Niet alles moet in eigen beheer worden gedaan. De overheid moet er alleen toezicht op houden. Ze moeten de creativiteit aan de dag leggen”, aldus Goedschalk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!