HvJ behandelde 6.007 civiele en 986 strafzaken in zittingsjaar 2014/2015

Het Hof van Justitie (HvJ) is ondanks verschillende problemen erin geslaagd om een groot aantal rechtszaken in het zittingsjaar 2014/2015 af te handelen. Eén van deze is het afhandelen van 6.007 civiele zaken in eerste aanleg. Het betreft de behandeling van 1.377 kortgedingzaken, 404 beschermingsbevelen, 821 echtscheidingen, 757 beslagen, 944 handelszaken en 546 extrajudiciële zaken. Ook bij strafzaken is er goed werk verricht. Hier gaat het om de behandeling van 986 zaken betreffende misdrijven. Hiervan zijn 826 reeds beslist. Bij overtredingen zijn 12.900 zaken behandeld en beslist.
Waarnemend president van het HvJ, Iwan Rasoelbaks, laat aan Dagblad Suriname weten dat de rechterlijke macht in het afgelopen zittingsjaar geprobeerd heeft om de organisatie draaiende te houden casu quo verbeteringen aan te brengen met als resultaat de volgende input en output in de civiele, ambtenaren- en strafsector. Hoeveel zaken thans concreet nog pending zijn in de straf- en civiele sector in eerste aanleg voor dit nieuw zittingsjaar, kan hij helaas niet aangeven. Het gemis aan ICT-toepassingen in dit verband wordt hier ernstig gevoeld door het Hof, immers alles moet op de verschillende rollen en registers worden nageteld. Volgens Rasoelbaks zullen deze gegevens naderhand beschikbaar komen en verwerkt worden in een door het Hof uit te geven verslag over de rechterlijke organisatie 2014/2015.
Ook goede cijfers in hoger beroep
In de civiele sector in hoger beroep zijn er volgens de Hof-president thans 369 civiele en ambtenarenzaken die pending zijn, waarvan 268 zaken voor vonnis staan. Rasoelbaks benadrukt dat het Hof alles wat in zijn vermogen ligt, zal doen om hierin alsook in de lange uitsteldata voor vonnis in kortgedingzaken, verandering te brengen en dus de achterstanden in te lopen gedurende dit nieuwe zittingsjaar
Inlopen van rollen
Rasoelbaks zegt dat het Hof doende is om projecten voor te bereiden teneinde deze oververhitte rollen enigszins af te koelen. Het Hof zal in dit verband op 2 ankers gaan liggen, namelijk een schrijfjuristenproject initiëren/uitvoeren en verder door rechters voor korte tijd vrij te stellen van hun reguliere rollen, opdat zij kunnen werken aan het inlopen van de achterstanden op voormelde oververhitte rollen. “De resultaten hiervan zullen zich beginnen af te tekenen in de eerste helft van 2016. Het succes hiervan zal evenwel afhangen van het beschikbaar zijn van financiële middelen van de centrale overheid voor het schrijfjuristen-project”, aldus de Hof-president.
FR

error: Kopiëren mag niet!