Eerste Diakonessenhuis Awareness Day belicht borstkanker

Het Diakonessenhuis heeft afgelopen zaterdag haar eerste ‘Diakonessenhuis Awareness Day’ gehad. Deze bewustwordingsdag werd door diverse (para)medische beroepen van het ziekenhuis georganiseerd. Omdat oktober de internationale borstkankermaand is, was de thema van deze Awareness Day ook borstkanker. Tussen de sprekers van de dag waren er onder andere internisten, plastisch chirurgen, radiologen, huidtherapeuten, fysiotherapeuten en diëtisten.
Het doel van dit geheel was om de gemeenschap te informeren over de zorg, ziektebeelden, aandoeningen en/of behandelingen. Er werd voorlichting gegeven aan borstkanker-patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden. Concreter nog ging het om een multidisciplinaire aanpak en professionele zorg na constatering van borstkanker. Cherie Frankel, woordvoerder en marketing functionaris van het ziekenhuis, geeft aan dat middels deze dag de organisatie van dit geheel, de ziektes, aandoeningen en behandelingen, waar er zeker soms ook een taboe op is, bespreekbaar wil maken. Men wil de patiënten vooral duidelijk maken wat de wegen zijn die zij zelf kunnen bewandelen.
Dit is in beginsel een pilotprogramma dat door het ziekenhuis wordt gedraaid. De rest van het jaar staat al vol gepland. Voor de volgende bewustwordingsdag, dat voor volgende maand op schema staat, wordt het onderwerp Stomazorg besproken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!