Ontevreden burgers barricaderen weg hoek Houttuinweg-Malangweg

De Centrale Meldkamer van de politie kreeg op zaterdag 3 oktober een melding dat ontevreden burgers de hoek van de Malang- en de Houttuinweg hadden gebarricadeerd. De surveillancegroep van regio Midden en politieambtenaren van het ressort Lelydorp werden gedirigeerd naar de plek.
Ter plaatse trof de politie een vijftig tal buurtbewoners aan die de weg uit ontevredenheid hadden gebarricadeerd. Een 20 stuks trucks van een ondernemer rijden dagelijks constant over de weg, waarbij de buurtbewoners last ondervinden van het zand dat opwaait. De zandweg wordt gebruikt door de zandtrucks die heen en weer rijden om zand te dumpen voor de ondernemer die bezig is een put te dempen in de straat.
De weg is hierdoor onbegaanbaar voor personenvoertuigen die dagelijks de hoofdweg moeten bereiken en de schoolkinderen die ook gebruik maken van de weg.
De inspecteur van politie Sandra Claver, die de piketdienst had, begaf zich persoonlijk naar de plek en knoopte een gesprek aan met de buurtbewoners. Ook de ondernemer die bezig is de put te dempen, werd opgeroepen zich naar de plek te begeven. Partijen hebben in tegenwoordigheid van de piketofficier afspraken gemaakt over de afhandeling van het probleem.
De ondernemer zal de weg elke dag nat maken om te voorkomen dat het zand opwaait. Ook zullen de trucks tijdens schooluren niet mogen rijden. “Op de tijdstippen gelegen tussen 07.00-08.00 uur in de ochtend en in de middaguren tussen 12.00-14.00 uur is afgesproken dat de trucks niet zullen rijden”, zei de inspecteur.
De buurtbewoners die vredelievend dit probleem wilden oplossen, hieven de barricade op en waren tevreden met de gemaakte afspraken.

error: Kopiëren mag niet!