Harish Monorath: ‘Zoveel mogelijk sparen en niet zomaar uitgeven’

‘Zoveel mogelijk sparen en niet zomaar uitgeven. Jezelf proberen te redden door zo min mogelijk uit te geven.’ Dit is het advies van Abop-politicus Harish Monorath aan het adres van het volk. Hij wijst erop dat dagelijks enkele SRD ‘ s opzij zetten heel gunstig kan zijn. Dat Suriname in een financieel dal is terechtgekomen, baart hem ernstige zorgen. Des te meer daar er ook onduidelijkheid heerst over het tekort op de begrotingen. Gesteld wordt dat er gesnoeid is in de begrotingen, maar dit is ook niet helemaal duidelijk. Het verlenen van kosteloze rechtsbijstand is al drie jaren stopgezet. Het is nog niet duidelijk of er qua dit aspect bezuinigd is op de begroting, door deze weg te schrappen.
Devaluatie heeft intrede al gedaan
Monorath geeft ook mee dat de airco’s gisteren in het kantongebouw niet aan konden. Die zijn defect. De lift functioneert al geruime poos niet. Ook hier is er onduidelijkheid of het geld voor onderhoudskosten weg is komen te vallen als onderdeel van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Monorath waarschuwt er ook voor dat de devaluatie al zijn intrede heeft gedaan. Zo kost een Euro op de zwarte markt SRD 4.02. Als korte termijnoplossing ziet Monorath het afschaffen van de government take, waardoor benzine goedkoper wordt. De regering zou dan andere modaliteiten moeten bedenken om belastingverhogende maatregelen te treffen, zodat het volk niet in een wurggreep positie wordt geplaatst.
Noreen Cheung: ‘Het volk is dubbel en dwars gepakt’
‘Het volk is dubbel en dwars gepakt’, concludeert collega-politicus Noreen Cheung. In 2010 werd zij namens de NDP gekozen, maar ze zei de NDP vaarwel tegen eind februari 2015. Het is de NPS, die voor haar de meest ideale partij was om haar politieke carrière voort te zetten. Volgens Cheung ‎had zij ruimschoots van tevoren gewaarschuwd en aan de bel getrokken dat Suriname afstevent tegen een financieel dal. Zij had ook kenbaar gemaakt dat vanwege dit financieel gebrek, de president niet in staat zou zijn het sociaal contract dat hij met het volk heeft getekend, na te komen. ‘Is heel erg triest, we zagen het aankomen’, uit Cheung over de financiële chaos in het land.‎ Het meest kwalijke vindt zij dat het arme volk dubbel en dwars is gepakt.
Schoon schip houden in eigen kringen
Aan het zittende kabinet adviseert Cheung zichzelf eerst aan te pakken, voordat ze geld gaat aftroggelen bij het arme volk. Cheung zegt dat de corruptie niet slechts op een ministerie, maar onder alle lagen en geledingen van het kabinet bestreden moet worden. ‘Begin eerst schoon schip te houden in je eigen kringen’, raadt zij aan. Indien dit is gebeurd, zal het volk bereid zijn in te leveren.
Regering doet volk verder van wal geraken
Cheung memoreert dat behalve politici ook economen en het bedrijfsleven ervoor hadden gewaarschuwd dat het land in een financieel gat zou terechtkomen. Het erge hiervan is dat dit niet omkeerbaar is, benadrukt de politica. ‘Iedereen gaat moeten inleveren, het arme volk gaat dubbel moeten inleveren.’ Voor het volk rijst nu de vraag hoe verder. Dat het volk in enorme onzekerheid leeft, staat buiten kijf zegt zij. De regering die juist moet zorgdragen voor een gerust gevoel bij de burgers, doet de burgers verder van wal geraken. ‘Dan hoor je er is geld, dan is er weer geen geld. Dan wordt er een lening genomen, dan weer geen lening.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!