Silos positief tegenover uitvoering cameraproject

Minister Jennifer van Dijk-Silos geeft aan dat er eind november van dit jaar een Chinese delegatie naar Suriname komt om voorbereidingen te treffen voor het cameraproject, waar de ambassadeur van China, Yang Zigang, het onlangs weer over had. Volgens Van Dijk-Silos moet Suriname er zich niet voor moet schamen dat wij geen geld hebben. “Als we ons schamen, houden we de ontwikkeling achter. De donaties zijn niet veel geld, maar als je ze effectief kan gebruiken waardoor je apparaten versterken, heb je gescoord”, zegt Van Dijk-Silos.
Nationale veiligheid?
Directeur Bureau Nationale Veiligheid (BNV) Melvin Linscheer, gevraagd naar hoe dit geheel van het cameraproject volgens hem aansluit op de nationale veiligheid, meent geen diepgaande reactie te kunnen geven. “De politie gaat over het project. Suriname is niet onervaren op dit gebied. Er zijn al experimenten gedaan door de politie”, zei Linscheer kort, aangevende dat Suriname de deskundigheid bezit om dit geheel onder controle te hebben. Zoals Linscheer dat aangeeft, kan het dat er deskundigheid in het land is, maar volgens Van Dijk-Silos zal dat goed moeten worden bekeken. Het is volgens haar een nieuw systeem. “We moeten weten dat alles wat nieuw is, trainingen vergt. Dat is ook een traject welke ik met het korps bespreek. Wat dit soort dingen betreft, ben ik dus heel realistisch”, zegt de minister.
Recht op privacy geschaad?
Met betrekking tot het camerasysteem worden er vragen gesteld over hoe het zit met het recht op privacy in combinatie met het vastgelegd worden van de burger in het openbaar. Van Dijk-Silos is hier radicaal over. “Het recht van privacy heeft meer te maken met jouw huis, briefgeheim etc. Als midden je in het park een moord zit te beramen, spreek je niet van privacy. Openbare plekken zijn echt niet zo private”, aldus de minister kort reagerende op het onderwerp van privacy. De regering Venetiaan–Sardjoe wilde de veiligheid in de binnenstad vergroten. Onder leiding van toenmalige minister van Justitie & Politie werd het cameraproject uitgewerkt en aangekondigd. Tot uitvoering is het nooit gekomen, vanwege geldtekort. Op gegeven moment werd zelfs beweerd dat het project van de baan was. Er zouden ‘andere’ methoden worden ingevoerd om de veiligheid te waarborgen. Ook tijdens het bewind van Edward Belfort zijn er veel opmerkingen over dit project gemaakt. Nu lijkt het er eindelijk te komen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!