NH begroot SRD 9 miljoen minder voor energiesector

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een bedrag van SRD 9.320.000 minder opgenomen in zijn energiebeleid voor het dienstjaar 2016. Uit de conceptbegroting van het ministerie blijkt dat de regering van plan is een bedrag van SRD 30.353.000 uit te geven aan de ontwikkeling van de energiesector. Dit is SRD 9.320.000 minder dan de begroting van 2015. Uit dit bedrag gaat SRD 18 miljoen naar energievoorziening, SRD 5 miljoen voor openbare straatverlichting, SRD 4.9 miljoen voor kosten elektrische centrales binnenland en SRD 2.453.000 naar renewable energie (zonne-, hydro- en windenergie). Het ministerie heeft SRD 150 miljoen voor subsidie voor EBS weggeschrapt. Ook de SRD 250 miljoen voor de inkoop van energie uit de Brokopondo-overeenkomst is niet opgenomen. Opmerkelijk is dat er hier geen bezuinigingen te merken zijn, maar slechts wegvallen van bepaalde kosten, vanwege het vertrek van multinational Alcoa en de overdracht van de Afobaka krachtcentrale. Of de ‘bezuinigingsmaatregelen’ voor het komende dienstjaar nog voordelen zullen leveren, moet nog blijken.
‘President gaf toneelshow’
Assembleelid Mahinder Jogi vindt het frappant dat president Desi Bouterse een urenlange ‘tentoonstelling’ door zijn eigen coalitie in het parlement laat voeren, terwijl hij dagen daarna zelf met de vakbeweging gaat onderhandelen. ‘Mooier’ nog vindt de parlementariër dat het staatshoofd na alle inspanningen van verschillende mensen toch besloten heeft om een eigen richting te geven aan het energiebeleid in Suriname. Volgens het staatshoofd zal in de eerste 6 maanden 60% van de tariefverhogingen worden doorgevoerd. De resterende 40% zal in 2 termijnen van 20% worden doorgevoerd. Op 1 oktober 2016 zal de aanpak van de tariefsverhoging volledig gerealiseerd moeten zijn. Deze fasering tussen 1 oktober 2015 en oktober 2016 zal alsnog een subsidie van SRD 80 miljoen vergen. Hiermee gaf de president ook aan dat de bescherming van de minderdraagkrachtigen de aandacht van de regering heeft. Door de stap van het staatshoofd vindt Jogi dat de president zijn eigen coalitie desavoueert. Het moment dat aan de regering via een motie is opgedragen bepaalde zaken te doen, wordt dat volgens Jogi als een wetsregel gezien. Door zo een handeling zou het staatshoofd niet alleen de coalitie, maar het totale parlement hebben gedesavoueerd.
SRD 17.988.000 voor brandstof en smeermiddelen binnenland
Gelet op de stijgende trend voor brandstof op de wereldmarkt en het 1x 24 uur draaien van enkele generatoren, is het totaal bedrag dat is opgebracht voor subsidies en bijdragen aanzienlijk verhoogd. Er moeten circa 129 dorpen in het binnenland voorzien worden van brandstof en smeermiddelen. Per maand worden er 224.000 liters diesel, 58.800 liters gasoline, 141 pails smeerolie,120 karton nautillus en 2 vaten coolant aangekocht. Het totaal van brandstof voor alle districten is SRD 17.963.760.00. De greasing fluid SRD 5.400,00, coolant SRD 17.500,00 en ‘hi. temp. grease’ SRD 750,00 leveren een totaal van SRD 23.650 op. Het bedrag dat is opgebracht voor brandstof en smeermiddelen is SRD 17.988.000. In vergelijking met 2015 is dit bedrag met SRD 88.000 toegenomen
Sipaliwini krijgt SRD 12.888.600
Uit voornoemde bedrag gaat SRD 12.888.600 voor de energievoorziening in Sipaliwini. Het zuidelijke district is de grootse uitgavenpost wat brandstof en smeermiddelen betreft. De tweede die in de rij staat is Marowijne met maar liefst SRD 2.742.960. De overige districten zijn: SRD 796.920 naar Brokopondo, SRD 126.960 Commewijne, SRD 126.960 Nickerie, SRD 974.880 Para en SRD 306.480 Saramacca. In vergelijking zijn de kosten in Sipwaliwini drastisch teruggebracht van SRD 16.225.512 uit 2015.
Elektriciteitsnet en wet op energieautoriteit genieten prioriteit
De elektriciteitsproductie zal moeten beantwoorden aan de vraag ernaar en de voorziening moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Om dit te realiseren, dienen er maatregelen getroffen te worden op het institutionele vlak en op technisch en financieel gebied. De institutionele maatregelen die in 2015 getroffen zijn, behelsden het ontwerpen van een concept elektriciteitsnet en een wet die het functioneren van de sector regelt, namelijk een wet op de energie autoriteit. De verwachting is dat deze concept wetsproducten in de loop van 2016 behandeld zullen worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!