St. Vincentius opent nieuwe afdeling Acute Opname

Het Sint Vincentius Ziekenhuis heeft op 1 oktober 2015 haar nieuwe afdeling Acute Opname opengesteld. Op deze hypermoderne afdeling worden patiënten opgenomen die extra zorg nodig hebben. De afdeling bestaat uit 7 algemene bedden en 2 isolatiebedden. De afdeling wordt gecoördineerd door internist Karin Waldring. Voorlopig worden patiënten vanuit de disciplines acute interne geneeskunde en neurologie opgenomen. In een later stadium zullen, naar gelang de behoefte, meer categorieën van patiënten kunnen worden ondergebracht op de afdeling.
De behoefte aan een afdeling Acute Opname is vooral ontstaan door de vergrote toestroom van patiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) het ziekenhuis binnenkomen. Deze patiënten hebben vaak extra zorg nodig. De totale investeringskosten van de nieuwe afdeling bedragen ca. SRD 1.8 miljoen. De afdeling is gefinancierd met steun van donoren. Met name Staatsolie en de Centrale Bank van Suriname hebben enorm bijgedragen aan de realisatie van de afdeling. Alle bedden zijn voorzien van monitoren om de conditie van de patiënt nauwlettend in de gaten te kunnen houden. De afdeling beschikt verder over een centraal monitoringsysteem, waarbij alle patiënten vanuit de centrale post kunnen worden bewaakt. Over enige tijd zal de afdeling Acute Opname worden uitgebreid met een cardiologische vleugel en een CCU (Coronary Care Unit), waardoor ook patiënten met hartklachten kunnen worden opgevangen.
Het personeel onder leiding van hoofdverpleegkundige Letitia May is al enige weken voorbereid op de nieuwe taken. De ingebruikname van de nieuwe afdeling werd gisteren voorafgegaan aan een inzegening door pater Karel Choenni. Alle aanwezigen spraken de hoop uit op voorspoedige zorg aan de patiënten die acute ziekenhuiszorg nodig hebben.
De officiële opening van de nieuwe afdeling Acute Opname zal op een later tijdstip plaatsvinden. Voor die gelegenheid zullen de hoogwaardigheidsbekleders, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe afdeling, worden uitgenodigd voor een rondleiding.

error: Kopiëren mag niet!