Rampersad initieert Anticorruption Society Suriname

‘Suriname is in de ban van corruptie, corruptieschandalen teisteren Suriname continu en de samenleving lijkt doortrokken te zijn van corruptie’, aldus prof. Hubert Rampersad. Volgens hem lijkt corruptie een geaccepteerd fenomeen in ons land te worden, hetgeen een negatieve invloed heeft op het investeringsklimaat. Corruptiepreventie en -bestrijding zijn daarom een serieuze nationale zaak. Vandaar dat hij onlangs de Anticorruption Society Suriname heeft opgericht, welke een afdeling is van de Technological University of the Americas. Rampersad legt uit dat good governance, ethiek en integriteit de beste wapens tegen armoede en criminaliteit zijn en dat helaas niemand in Suriname met duurzame preventieve oplossingen komt om corruptie een halt toe te roepen. Met dit initiatief beoogt hij het bewustwordingsproces omtrent good governance en ethiek in de gehele samenleving op gang te brengen, hetgeen volgens hem de basis moet zijn voor duurzame ontwikkeling in Suriname. Hij trotseert hiermee een groot deel van de gevestigde orde in Suriname, die helaas erg corruptiegevoelig blijkt te zijn. Hij geeft aan niet bang te zijn voor rancune tegen hem in Suriname. De Anticorruption Society Suriname betreft een membership organisatie, teneinde zoveel mogelijk Surinamers actief in het anticorruptieproces te betrekken. Chivaro Gajadien is als directeur van deze sociëteit aangesteld en is belast met de operationele leiding in Suriname. Deze nieuwe organisatie is gevestigd aan de Bindastraat 68 te Paramaribo. De belangrijkste activiteiten van AntiCorruption Society Suriname zijn:
• Optreden als anti-corruption watchdog; corruptie in Suriname openlijk aan de kaak stellen en publiceren.
• De rol van goed bestuur, ethiek, persoonlijke integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid voor de nationale ontwikkeling benadrukken.
• Als platform fungeren voor dialoog inzake good governance en ethiek, delen van kennis, netwerken, best practices tonen, alsmede trainingen, lezingen en conferenties organiseren.
De eerste grote activiteit van Anticorruption Society Suriname omvat de organisatie van ‘The International Conference on Good Governance, Ethics and Personal Integrity in Suriname’, welke voor eind dit jaar is gepland. Met deze belangrijke conferentie beoogt men beleidsmakers, bestuurders, professionals, wetenschappers en ondernemers te mobiliseren en kennis en ervaringen inzake duurzame good governance, ethics, personal integrity en personal responsibility te delen en uit te wisselen, zodat deze ten goede komen aan de duurzame nationale ontwikkeling van Suriname. Tijdens deze internationale conferentie zullen diverse keynotes door deskundigen worden verzorgd en ethical awards worden uitgereikt aan een aantal genomineerden in Suriname, die zich in 2014 als een rolmodel hebben gedragen. Het gaat om Ethical Politician Award, Anti-Corruption Crusader Award, Authentic Governance Award en Ethical Leadership Award.
Beleidsmakers, bestuurders, professionals, wetenschappers en ondernemers die in deze conferentie willen participeren en burgers die lid willen worden van Anticorruption Society Suriname en hierdoor een actieve bijdrage willen leveren aan een corruptievrije Suriname, kunnen contact opnemen met Chivaro Gajadien (8861212, [email protected]), Bindastraat 68, Paramaribo.

error: Kopiëren mag niet!