VHP: ‘Doe je best en God doet de rest’

We staan aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2015-2016. Laten we met z’n allen vol goede moed en zelfverzekerdheid het nieuwe schooljaar ingaan. Hopelijk gaan we een uitdagend schooljaar tegemoet met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Uitdagingen op vele gebieden.
De overheid is verantwoordelijk voor goed, toegankelijk en toekomstbestendig onderwijs. Goed onderwijs vraagt wederkerigheid. Studenten en leerlingen mogen hoge verwachtingen hebben van de kwaliteit van het onderwijs en van de betrokkenheid van hun docenten en leerkrachten. Andersom mogen docenten en leerkrachten ook hoge verwachtingen hebben van hun studenten en leerlingen.
Iedere student of leerling met sterke en zwakke kanten is waardevol. De unieke combinatie van voelen, denken en handelen is het waard om optimaal ontwikkeld te worden. We moeten voorkomen dat leerlingen en studenten de school zonder diploma verlaten. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet geminimaliseerd worden. We moeten aandacht besteden aan beroepsvorming dat volledig afgestemd is op de behoeftes van de arbeidsmarkt.
Het streven van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP), is het ontwikkelen van marktgerichtonderwijs voor drop outs, en training op het gebied van specifieke beroepen zoals: nijverheid, opzetten van micro-onderneming, toerisme, mijnbouw, agrarische sector etc.
Studenten en leerlingen maken soms fouten, ze moeten nieuwe kansen krijgen. En daar draait het om in het leven. Fouten maken en er van leren. Vallen en weer opstaan. Kansen krijgen en die kansen grijpen. Daarom moeten we ook gaan naar marktgerichtonderwijs.
Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen hard nodig: de elektrotechnicus, de opticien, de metselaar, de app-ontwikkelaar, de metaalbewerker etc. Daarom moet er meer geld geïnvesteerd worden in talent op alle middelbare scholen en de Universiteit.
Samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk, want bedrijven weten welke vaardigheden studenten moeten beheersen om voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. De VHP roept bedrijven daarom op: maak gebruik van al het talent dat rondloopt. Dat is in uw eigen belang, in het belang van de economie en in het belang van Suriname.
Ouders en verzorgers, niet alleen de leerling of student is verantwoordelijk voor de schoolprestaties, u bent medeverantwoordelijk. Ouders hebben een cruciale rol als het gaat om de leerontwikkeling van hun kinderen. Om de leerprestaties te verbeteren moeten ouders tijd maken om hun kind. Het kind moet ook gelegenheid krijgen om met zijn ouders te praten over zijn belevenissen.
Leraren en docenten vervullen een belangrijke voorbeeldrol voor leerlingen en studenten. Maar dit is niet het enige. Een leraar of docent is met wie hij is en hoe hij optreedt, altijd vormend bezig, bedoeld en onbedoeld. Het is belangrijk dat leraren en docenten zich bewust zijn van hun vormende rol, zodat ze die rol doelgericht kunnen inzetten.
De VHP hoopt dat de leerprestaties van de studenten en leerlingen in het nieuwe schooljaar goed zullen zijn. Studenten en leerlingen, de VHP herinnert jullie aan het motto van VHP-voorzitter Santokhi: Doe je best en God doet de rest. De partij spreekt de verwachting uit dat de leerprestaties van studenten en leerlingen naar tevredenheid van ons allemaal moge zijn in het nieuwe schooljaar.
VHP

error: Kopiëren mag niet!