Dodson bereikt overeenstemming met partijen over hoogte nieuwe tarieven nutsvoorzieningen

Bij de onderhandelingen tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen en de regering over de nieuwe tarieven voor nutsvoorzieningen, is een tarief bereikt waar alle partijen zich in kunnen terugvinden. Dit zegt minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aan Dagblad Suriname. Dodson heeft bijna 2 weken lang samen met andere ministers met de partijen onderhandeld over de tarieven. “In hoeverre dit tarief ook werkelijk gehanteerd zal worden, zal een beslissing zijn van president Desi Bouterse, evenals de beslissing ten aanzien van de ingangsdatum van de tarieven”, verduidelijkt Dodson. Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zei eveneens zondagmiddag aan de krant dat de gesprekken tussen het bedrijfsleven en de regering nog gaande zijn en dat partijen hopen heel spoedig een akkoord te bereiken. “Het is een kwestie van een paar uurtjes en dan hopen wij een breed draagvlak te hebben wat betreft de aanpassing van de energietarieven”, aldus Welzijn. Over de hoogte van een door alle partijen gedragen tarief, verkreeg de redactie ook van Welzijn geen informatie. De ingangsdatum voor de tariefsverhoging op nutsvoorzieningen van 15 september is zoals bekend niet gehaald. Gelet op de periode waarover de volgende stroomrekening loopt, zou logischerwijs redenerend een nieuwe ingangsdatum hoogstwaarschijnlijk niet voor 15 oktober kunnen zijn.
Nieuwe rekeningen komen per 15 november
De rekening zullen dan lopen van 15 oktober tot 15 november en de uiteindelijke rekening, op basis van de nieuwe tarieven, zal per eind november aan de klant gepresenteerd worden. Dodson geeft echter aan dat de president van deze datum zou kunnen afwijken. Het akkoord met de vakbeweging en het bedrijfsleven ten aanzien van het tarief is volgens Dodson bereikt na intensief beraad met partijen. “Het is niet over een nacht ijs gegaan, maar we hebben wel het punt bereikt waarbij men zich erin kan terugvinden als onderdeel voor het totaal.” Dit tarief is volgens de minister samen met partijen uitgewerkt en is een tarief conform de wensen van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Ook de motie van DNA is meegenomen. “Er is een speciale opbouw gemaakt om tot dit tarief te komen. Pas als de president dit bekendmaakt, zal het publiek weten wat het tarief is.” Dodson wenst het tarief niet van tevoren kenbaar te maken. “Het kan dat de president zegt dat hij dit tarief niet wil.” Het is de president die het uiteindelijk akkoord voor invoering moet geven. “Het voorstel ligt bij de president ter inzage en hij moet zeggen wat de volgende stap is”, aldus Dodson. De regering heeft in het proces van onderhandeling, na het aanhouden van de invoering van de nieuwe nutstarieven, steeds een tarief van 66 cent per Kwh voor stroom aangehouden. In hoeverre zij ervoor kiest hiervan af te wijken, zal gauw blijken. Het invoeren van tarieven voor nutsvoorzieningen welke niet betaalbaar blijken voor de burgers, zal ertoe leiden dat burgers hun betalingsverplichtingen niet zullen kunnen nakomen. Het gevolg daarvan zal afsluiting zijn. Maandagavond komen alle ministers bij mekaar voor de RvM. Het is niet uitgesloten dat de president, die nu alle feiten op een rijtje heeft, vanavond nog een beslissing neemt over de uiteindelijke hoogte van het in te voeren tarief en de uiteindelijke dag van invoering hiervan.

error: Kopiëren mag niet!