Suricorps maakt 300 kinderen blij met schoolpakket

Stichting Suricorps for Development heeft 300 kinderen blij gemaakt met schoolpakketten. Verdeeld in groepen hebben zij hun pakket op het hoofdkantoor van Suricorps for Development opgehaald. Volgens de voorzitter van de stichting, Humphrey Dundas, zijn de leerlingen van 15 verschillende scholen uit Paramaribo en Wanica. ‘De scholen hebben een lijst van 20 leerlingen opgestuurd, welke zij hebben aangemerkt als kinderen die extra hulp behoeven. De informatie is verwerkt door Suricorps. Samen met sponsoren, zoals de instellingen De Surinaamsche Bank, Godo en VK Office Supplies, is dit project tot stand gekomen. Voorts heeft de stichting op 9 augustus ook middels een take-out fundraisingsactiviteit middelen vergaard om dit project tot een succes te maken.’
Het doel van de Suricorps is om in Suriname, in het bijzonder het binnenland en de rurale gebieden, duurzame gemeenschapsprojecten te initiëren, die moet bijdragen tot het verhogen van de verdiencapaciteit. Volgens de voorzitter heeft de stichting gemeend, gezien haar doelstelling en de sociaal maatschappelijke situatie van achtergestelde gezinnen, om 300 leerlingen van het basisonderwijs te voorzien van een schoolpakket. Het bijzondere karakter van dit schoolpakketenproject is dat de kinderen het hele schooljaar 2015-2016 zullen worden gevolgd en indien nodig begeleid door de stichting. De stichting is ingegeven door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Suricorps is in 2013 in het leven geroepen om vanuit Surinaamse inzichten invulling te geven aan het nationaal vrijwilligerswerk na het vertrek van Peace Corps uit Suriname. Hierbij worden programma’s geïnitieerd op het gebied van gezondheid, onderwijs, milieu en cultuur. De ouders en kinderen waren blij met de gift. De organisatie vertrouwt volgens Dundas erop dat volgend jaar met ondersteuning van het bedrijfsleven weer een soortgelijk project wordt uitgevoerd.

error: Kopiëren mag niet!