Overheidsbeleid richten naar 17 sdg’s

Door de internationale gemeenschap wordt dit weekend de summit gehouden om de periode van de millennium development goals af te sluiten en een nieuwe periode van 15 jaar in te luiden in aanloop naar 2030. De 8 MDG’s worden nu vervangen door 17 sdg: sustainable development goals (duurzame ontwikkelingdoelen). Suriname zal zijn ontwikkelingsagenda afstemmen op deze sdg’s. We hebben 17 ministeries en ideaal zou het zijn om aan elke sdg een ministerie te wijden. Aan de 17 sdg’s zijn in totaal 169 doelen verbonden, aan de 8 mdg’s waren 21 targets verbonden. De complexiteit van de relaties heden ten dage heeft gemaakt dat er meer doelen en meer targets zijn voorgesteld voor de komende 15 jaar. De bedoeling is niet alleen om de symptomen maar ook de hoofdoorzaken aan te pakken. De internationale gemeenschap schijnt een beter beeld te hebben van de problematiek in de wereld. Dat zou ook te maken kunnen hebben met het ontwaken van de VN, die steeds meer streeft naar een coherent beleid en dat op het landen- en regionaal niveau de VN-organisaties elkaar aanvullen en weten wie wat doet. De sdg’s zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de 193 VN-lidlanden, dus inclusief Suriname. Er is bij het vaststellen van de sdg’s ook inspraak gegeven aan de civil society: werkgevers, werknemers en nationale en internationale ngo’s, integenstelling tot de mdg’s, die achter gesloten deuren door een aantal experts was opgesteld. De nieuwe 17 doelen hebben als focus de duurzame ontwikkeling en regelt de onderlingen verbanden die daarbij evident zijn. In grote lijnen gaat het om economische groei, sociale inclusiviteit en milieubescherming. De mdg’s hadden primair een sociale focus en ware veelal gericht op de ontwikkeligslanden, met name de minst ontwikkelden en armen onder hen. De sdg’s stappen daarvan af: deze zullen van toepassing zijn op zowel rijke als arme landen. De sdg’s hebben als algemeen doel om de armoede uit te bannen en de planeet Aarde te redden van ondergang. De nadruk bij de sdg’s ligt op 5 Engels P’s: people (mensen), planet (de planeet), prosperity (voorspoed), peace (vrede) en partnership (partnerschap). De sdg’s zullen middels een verklaring in het weekend worden aangenomen, wanneer de staatshoofden op het hoofdkwartier van de VN in de USA (New York) het 70-jarig bestaan van de organisatie herdenken. De Surinaamse overheid moet goede nota nemen van deze 17 sdg’s. De regeringsdocumenten voor de komende 5 jaar in de vorm van regeringsverklaring, ontwikkelingsplan en ministeriele nota’s moeten nog definitief worden aangenomen. Het is zaak dat de overheid haar documenten structureert naar deze 17 sdg’s. Dat is belangrijk om aan te sluiten op de internationale structuur van het aantrekken van foreign direct investment en ontwikkelingssamenwrking in ruime zin met multilateraleorganisaties, fondsen, programma’s en banken. Het eerste doel is het beëindigen van armoede overal op de aardbol. Het tweede is het elimineren van honger via voedselzekerheid en het promoten van duurzame landbouw. Als derde doel is geformuleerd het garanderen van gezonde levens en het bevorderen van welzijn voor allen op elke leeftijd. Daarna volgt het garanderen van ‘inclusief’ kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van life long learning mogelijkheden voor allen. Het vijfde doel is het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van de vrouwen en de meisjes en het zesde het bevorderen van de bereikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitatie voor allen. Het volgende doel is het waarborgen van duurzame, beschikbare, betaalbare en moderne energie voor allen. Het achtste doel is het bevorderen van duurzame, inclusieve en aanhoudende economische groei, vooledige en productieve werkgelegenheid en decent work voor allen. Opmerkelijk is doel nummer 9: het aanleggen van goede infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industriaisatie en het koesteren van innovatie. Het volgende doel behelst het terugbrengen van de ongelijkheid tussen en in de landen. De volgende 7 doelen doelen hebben betrekking op steden en huisvesting, consumptie- en productiepatronen, klimaatsverandering, zeeën en oceanen, ecosystemen, bossen, landdegradatie en biodiversiteit, rechtstatelijkheid en een wereldsysteem voor de monitoring en implementatie van de sdg’s. We zien dat de sdg’s een breed scala aan onderwerpen behandelen en een groot deel heeft betrekking op het milieu in het algemeen. Het milieubeleid in Suriname moet duidelijk ingebed worden in de administratie. Suriname is wat het milieu betreft een interessant land en staat soms in de juiste top 10 (bossen, bosbedekking, biodiversiteit) en soms in de slechte top 10 (kwetsbaarheid zeespiegelstijging). Voor de administratie is het zaak om snel in te spelen en de in vorbereiding zijnde programma’s eventueel te herinrichten. De aankondiging van de 17 sdg’s voor de komende 15 jaar komt op een gelegen moment voor Suriname, waar wij ook bezig zijn onze goals voor de komende 5-10 jaar te formaliseren.

error: Kopiëren mag niet!