Nieuwe assembleeleden voelen zich gedragen door partij

FRONT 1Keshopersad Gangaram Panday, Hans Sandjon, Wendell Asadang en Ruchsana Ilahibaks zijn tijdens de openbare vergadering van vrijdag toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Het college is nu weer compleet met 51 leden. Het gaat hier om 4 leden die deel uitmaken van de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hoewel alle 4 parlementariërs niet de beste cijfers bij de afgelopen verkiezingen binnen hebben gebracht, blijft vooral Gangaram Panday positief. “Het is niet zo dat ik niet door het volk wordt gedragen, maar het volk draagt mijn partij en ik wordt door mijn partij gedragen”, stelt de nieuwbakken parlementariër. Gangaram Panday is blij dat zijn kwaliteiten door de paarse partij worden ingezet. Dit is iets dat hij bij zijn oude partij, de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), niet meemaakte. De politicus zegt door zijn partij en de samenleving klaargestoomd te zijn voor de job. De politicus zegt dat hij zijn uiterste best zal doen om goede en werkbare wetten klaar te krijgen voor de Surinaamse samenleving. Hierbij zal hij vooral aandacht vestigen op wetten, die op lange termijn juist voor verschillende problemen zorgen. Enkele punten die zijn aandacht zullen krijgen, zijn het garanderen van de leefbaarheid en veiligheid, criminaliteitsbestrijding, betere aanpak van het klein ondernemerschap en verdere uitbreiding van sport- en cultuuractiviteiten.
Gangaram Panday zegt niet eens te zijn met de stelling dat het parlement verworven zou zijn tot een poppenkast, waar alles van de regering wordt goedgekeurd. Hij gaat ervan uit dat zaken kritisch moeten worden bekeken. Indien zaken van de regering inderdaad goedkeuring waard zijn, ziet hij echter geen probleem. De oud buurtmanager zegt ook geen probleem te hebben zijn functie op het kabinet van president Desi Bouterse in te leveren. Op 31 december 2015 zal hij 35 dienstjaren in overheidsdienst zijn, waardoor hij automatisch aanspraak maakt op pensioen. Hij zal hierdoor ook volledig aandacht hebben voor het parlementair werk. Het overgrootste deel van de 4 nieuwbakken DNA-leden heeft zeer geringe stemmen gehaald. Zo behaalde Gangaram Panday, die vicepresident Ashwin Adhin opvolgt, zelf 138 stemmen. De tweede slechts scorende kandidaat op de paarse lijst was Ruchsana Ilahibaks met slechts 89 stemmen. Soeresh Algoe, gekozen DNA-lid en minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft plaatsgemaakt voor Hans Sandjon. Ook Ricky Kromodihardjo heeft bedankt en ervoor gekozen de kar bij het Staatsziekenfonds te blijven trekken. Hij is opgevolgd door Ilahibaks. Sergio Akiemboto van Brokopondo heeft bedankt, omdat hij heeft besloten zijn directeurspost bij Grassalco te behouden. De DNA-post van Akiemboto is ingevuld door Asadang. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons rekent op de maximale inzet van de nieuwe leden. Zij zullen worden ingewerkt in het elektronisch systeem van het college en andere gebruiken. Simons gaf dat er veel werk te doen is. Ze mogen rekenen op 8 tot 12 uren per dag.
FR

error: Kopiëren mag niet!