Ravaksur pleit voor integraal samenhangend pakket

De Raad van Vakcentrales (Ravaksur) belegde een spoedvergadering met betrekking tot de kostenverhogende maatregelen van de regering, ook ten aanzien van het gesprek dat Ravaksur afgelopen woensdag had hieromtrent met de regering. Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein zegt dat er nu enkele voorstellen op tafel liggen. De regering geeft aan dat zij door zal gaan met het gelijk invoeren van de maatregelen, maar intussen zal er gewerkt worden aan een standaardtarief ten aanzien van de EBS. Over waterleiding is er niet gesproken. Om te komen tot een integraal samenhangend pakket eist Ravaksur dat de maatregelen worden teruggedraaid. De president van de Republiek Suriname heeft echter aangegeven dat er hiervan geen sprake zal zijn. De maatregelingen komen zeker. Ravaksur heeft in principe geen probleem met het feit dat de regering start met de maatregelen, omdat je het effect ervan een maandje later zal zien. Alleen zijn de maatregelen volgens Ravaksur heel zwaar en zal alleen de werkende klasse de gevolgen hiervan voelen. Er werd voorgesteld door Ravaksur dat, als er verhogende maatregelen moeten komen, er ook gezorgd wordt voor verlichtende maatregelen aan de andere kant.
De nieuwe tarieven van de EBS moet worden opgeschoond, waardoor de kostprijs omlaag gaat. Hetzelfde geldt voor de SWM. Ten tweede moet men gefaseerd te werk gaan. De vakbeweging somt diverse zaken op die deel zouden moeten uitmaken van het integraal samenhangend pakket van maatregelen.
Benadrukt wordt dat de extra governement take van 40 cent op een liter brandstof een tijdelijke maatregel moet zijn. Deze moet binnen zes maanden worden vervangen door de herintroductie van de rij- en motorvoertuigenbelasting. Volgens Berenstein zullen door de genomen maatregelen van de regering, zowel directe als indirecte effecten ontstaan. Hij gelooft dat als er inflatie zal ontstaan, deze veel hoger zal zijn dan die wij in het verleden hebben gekend. Vakbondsleider Murwin Leeflang, die ook aanwezig was op de meeting, ondersteunt het geheel en hoopt dat Ravaksur zal blijven bij zijn standpunten en zich niet laat beïnvloeden door hetgeen de regering voorstelt. C-47 had op maandag 14 september opnieuw een vergadering met de regering.

error: Kopiëren mag niet!