NPS-fractie ready voor DNA-vergadering

Rusland. 1Voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) blijft erbij dat het arme volk van Suriname nimmer bijgedragen heeft aan de precaire financiële situatie van het land. De parlementariër vindt daarom dat de regering nimmer het volk verhogingen van 300 tot 400 % kan opdringen om te betalen om de staatskas weer op niveau te krijgen. “De NPS-fractie wil weten op basis waarvan deze maatregelen getroffen zijn. Belangrijker nog is: wij willen weten wat precies de financiële situatie is. Wat verwacht men uit deze actie te kunnen gaan krijgen?” Rusland benadrukt dat hij tal van andere punten op de openbare parlementsvergadering aanstaande donderdag zal aankaarten. De Nationale Assemblee (DNA) komt donderdag om 10.00 uur in openbare vergadering bijeen. Bespreking van de door de regering afgekondigde maatregelen met betrekking tot de solidariteitsheffing en verhoging van de elektriciteits- en watertarieven is het agendapunt. Hiervoor wordt de recesperiode onderbroken door de volksvertegenwoordiging. Rusland benadrukt dat het Surinaamse volk onaangenaam verrast werd door de aankondiging om buikriemen strakker te gaan aantrekken, omdat men voor de verkiezingen van 25 mei juist ervan uitging dat het goed ging met het land. “Als je als assemblee je werk goed wil doen als controlerend orgaan, dan moet je wel weten wat voor besluiten er genomen moeten worden”, aldus Rusland.
Maatregelen moeten worden aangehouden
Rusland zegt dat zijn fractie reeds het standpunt heeft ingenomen dat deze maatregelen aangehouden moeten worden. Dit, omdat de samenleving het niet kan dragen. De parlementariër verwijst naar een dergelijke situatie in 2005, waarbij soortgelijke maatregelen werden getroffen, die bovenal minder consequenties voor de samenleving hadden. Het was volgens hem de oppositionele fractie van de Nationale Democratische partij (NDP) die toen fel tegen de maatregelen protesteerde. De paarse fractie eiste volgens Rusland dat de genomen maatregelen teruggedraaid moesten worden. “Wat wij vreemd vinden, is dat het in 2011 dezelfde NDP is die de government take nog verder heeft verzwaard. Erger nog, men blijft in 2015 verder gaan met onmenselijke verhogingen.” De NPS-voorzitter zegt dat hij dit bijzonder jammer vindt, omdat de vorige regering de regering is geweest die de grootste inkomsten dan al zijn voorgangers heeft gehad. De parlementariër vindt dat er continu op gewezen is dat er een prudent beleid gevoerd moet worden, een verantwoord beleid met betrekking tot de financiën van de staat. “Echter blijkt dat het niet gebeurd is, want in 2015 is de situatie precair, terwijl men heel veel financiën heeft ontvangen in afgelopen periode”, aldus Rusland.
Verhoging energie- en watertarieven nodig, maar niet op zo een manier
“Wij zijn niet blind. Wij zijn geen naïevelingen. Wij beseffen dat uiteindelijk het land in grote problemen is gebracht door de regering tussen 2010 en 2015. Ook wij, die er niets mee te maken hebben gehad, moeten dan kijken naar werkbare oplossingen. Maar die oplossingen moeten wij natuurlijk bespreken, bekijken en er moeten oplossingen zijn waarbij er rekening wordt gehouden met de minder draagkrachtigen.” Rusland, die als oud-minister van Natuurlijke Hulpbronnen de situatie van de staatsbedrijven goed kent, zegt dat tarieven van nutstarieven inderdaad al lang zijn achterhaald. Echter blijft hij erbij dat zoiets nimmer op zo een manier uitgevoerd kan worden dat bepaalde mensen het helemaal niet redden. Hij denkt dan direct aan de zogenaamde ‘mofinawangs’.
Inefficiënties EBS niet afwentelen op volk
Rusland zegt dat hij tussen 2005 en 2010 als NH-minister altijd ervoor heeft gezorgd dat inefficiënties van staatsbedrijven, met name de EBS, niet op het volk werden afgewenteld. Zijn standpunt toen en nu is dat zaken binnen het energiebedrijf eerst op orde moeten worden gesteld, alvorens over te gaan tot welke vorm van verhogingen. Overigens was hij heel verheugd toen de huidige NH-minister Regillio Dodson aangegeven had eerst de situatie bij EBS aan de orde te stellen, alvorens een tariefsverhoging door te voeren. “Wij waren heel onaangenaam verrast dat hij zich niet aan zijn woord heeft gehouden en twee dagen na zijn uitspraak mee heeft gewerkt aan de drastische verhoging van de energietarieven.” Als parlementariër zal de NPS-voorzitter harde vragen aan de regering stellen.
FR

error: Kopiëren mag niet!