Belasting-directeur eervol bedankt

BelastingDe Directeur der Belastingen, Cornelis van Dijk is op 1 september j.l. eervol uit staatsdienst getreden. Per 1 september is Liane Pinas-Halfhide, directeur Financiën belast met de waarneming van het directoraat Belastingen. De dagelijkse leiding ligt in handen van het managementteam bestaande uit Marita Lautan-Wijnerman, hoofd Fiscale Zaken Indirecte Belastingen en Joan Makhanlal-Veldhuizen, Inspecteur der Directe Belastingen. Minister Gillmore Hoefdraad gaf tijdens zijn toespraak een korte uiteenzetting over de loopbaan van de scheidende directeur. Ook bedankte de bewindsman Van Dijk voor zijn jarenlange inzet op het Ministerie van Financiën en wenste hem een welverdiend pensioen toe.
Van Dijk heeft onder andere de heffingskorting, waarbij alle belastinplichtigen een korting van SRD 50,00 per maand krijgen op respectievelijk de Loonbelasting en de Inkomstenbelasting in 2011 geïntroduceerd. In 1995 heeft Corneles van Dijk het Self Assement System (SAS), mede helpen implementeren. SAS is een systeem waarbij de belastingplichtige verantwoordelijk is voor zijn belastingaangifte en het verschuldigd bedrag ook betaalt. In het zelfde jaar werd in het verlengde van het SAS de jaarlijks terugkerende Hulp Bij Aangifte afgekort HUBA ingevoerd.

error: Kopiëren mag niet!