OD Financieel Beheer Juspol ingesloten

Nardy Vrede, onderdirecteur op het ministerie van Justitie en Politie belast met het Financieel Beheer, is dinsdag door de recherche van Paramaribo aangehouden en in verzekering gesteld in het belang van het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat Vrede met een valse ID-kaart naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is geweest om frauduleuze handelingen te plegen. De medewerkers constateerden dat de gegevens op de identiteitskaart niet van de persoon waren die op de foto stond. Er werd terstond een onderzoek ingesteld. Vrede had in plaats van zijn gegevens, de gegevens van zijn broer met zijn foto op de identiteitskaart overhandigd. In het belang van het verdere onderzoek is de onderdirecteur ter zake valsheid in geschrifte ingesloten. De recherche is bezig de zaak verder te onderzoeken. De PR-afdeling bevestigt slechts de aanhouding.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!