Invulling kabinet onzorgvuldig

Voor een groot deel is al bekend welke spelers president Bouterse heeft uitgekozen voor zijn team waarmee hij een zeer turbulente trip wil afmaken. Voor een groot deel gaat het ook om enigzins bekende Surinamers. Opvallend is dat het ministerie waar gewaakt wordt over de human resources die in het bedrijfsleven de economie staande houden, geen prioriteit dreigt te te genieten. Dat geldt ook voor het departement dat moet zorgen voor burgers die in de problemen zitten en overheidssteun nodig hebben. In de media is gemeld dat de vakbonden het nog niet met elkaar eens kunnen worden wie de scepter op dit ministerie moet zwaaien. Het lijkt er toch op dat hier een fusie van de ministeries zal plaatsvinden. Als er een fusie plaatsvindt dan is het niet handig dat de vakbonden een minister voordragen, omdat het dan niet alleen zal gaan om vakbondszaken maar ook het sociale zakengedeelte, tenzij op dit departmenet de nadruk meer zal liggen op arbeid. De CBvS-president wordt na 5 jaar verlost en wordt nu minister van Financien. Tenzij deze Surinamer een goede opzegregeling heeft afgesproken met een mooie golden handshake is deze switch een financiele achteruitgang voor Hoefdraad. Kennelijk wordt de meneer gecompenseerd. Het feit dat deze man verplaatst wordt, geeft aan dat hij geen uitblinker was en dat hij geen goede job heeft gedaan. We zeiden eerder dat werken bij het IMF of de Wereldbank nog geen garanties geeft voor niets. Had de meneer een goede job gedaan, dan zou men hem bedelen om te blijven, denk maar aan de vorige governor Telting. De naam IMF maakt indruk en de aanstelling van Hoefdraad was er om bij de critici het voordeel van de twijfel te krijgen. Hoefdraad heeft geen ballen getoond de afgelopen periode omdat hij gevangen zat in een gouden kooi, die hij nota bene ook niet wilde verlaten. Vergeleken met Telting heeft hij zwaar teleur gesteld en garanties dat hij nu in een mindere functie het goed zal doen zijn er niet. Ook hier gaat het om ballen tonen. Op Juspol krijgen we een gepromoveerde jurist, die in staatsorganen een bijdrage heeft geleverd en af en toe wel haar tanden kan laten zien. Ook op de universiteit heeft ze haar bijdrage geleverd, maar een favoriete docent was ze niet vanwege de uiterst korte lijst van geslaagden per tentamen. Bij de Colakreekconferentie deed ze een slechte job door de werkbare concepten in internationale verdragen te negeren en relaxed te gaan voor een compleet Surinaams concept dat ze niet geformuleerd had, met als gevolg een geflopte conferentie. Juspol kan een zwaar ministerie worden, waarvoor een goede gezondheid noodzakelijk is. Benschop die bij Defensie gaat is een man van het leger als bevelhebber. Die zou een goede job op het ministerie kunnen doen. Algoe komt weer op LVV. Theoretisch is er niets mis mee, maar deze minister heeft de afgelopen periode veel beloofd en weinig gedaan. Ook is hij ongevoelig geweest voor serieuze corruptieaantijgingen aan zijn adres, hij negeerde die gewoon. Dat geldt ook voor het verstrekken van middelen van het ministerie. Relyveld blijft bij RGB en extreem ongekende calamiteiten zijn er onder zijn beheer niet geweest. Wel kan geconcludeerd worden dat deze minister bij tijd en wijle zich meer als politicus dan als minister heeft opgesteld. Rusland, die bedoeld was als de reddende engel op Financien, heeft een slechte job gedaan op Financien, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Hildenberg. Een goede Financienminister wordt niet gewisseld. De NDP is er niet in geslaagd een goed CBvS-Financien-koppel neer te zetten, en het resultaat is een chaos. Rusland wordt in het wilde weg neergeplant op TCT, het enige pluspunt dat hij heeft is dat hij weet hoe het in de RvM aan toe gaat. Wolf die op OW komt, is niet als zodanig in het openbaar zichtbaar geweest evenals Pengel (Volksgezondheid) en Dikan (RO). Op Buza neemt ambassadeur Badrising internationale diplomatieke ervaring mee. Zij is een geschikte vrouw op de geschikte plek, maar ze zal zich moeten conformeren aan het buitenlands beleid van Bouterse en de ambassadeurs die hij uitzendt. In de afgelopen periode heeft Bouterse op dit stuk een bar slecht bananenrepubliekbeleid gevoerd met vrienden en famile en hun kinderen. De output is nihil, of misschien is de goede output staatsgeheim. Sport- en Jeugdzaken gaat gebukt onder vriendjespolitiek en de jonge Abdoelgafoer is de verkeerde man die zaken op dit departement zal verergeren. Deze politicus is in de afgelopen periode alleen toegankelijk geweest voor NDP’ers. De chaos op dit ministerie wordt groter en alle hulbehoevende sport en jeugdverenigingen zullen zich noodgedwongen paars moeten kleuren. Op den duur kan deze ministers flink gaan uitglijden. Burleson kan op HI een grote impuls geven aan het creeren van een bevorderend beleid voor duurzaam ondernemerschap. Bij de CUS-unit onder de vp heeft ze alles in kaart gebracht wat allemaal gedaan moet worden om Suriname meer concurrerend en competitief te maken. Maar het draait niet alleen om de theorie. Op HI moet er actie komen en meetbare resultaten moeten bereikt worden, zodat we stijgen op de ease of doing business lijst en dat de bedrijvigheid toeneemt en goede banen creert ook tegen de achtergrond van het economische bankroet. Peneux kan een goede beurt maken op Minowc, maar moet constant wakker blijven en niet gaan teren op goede jaren. Met Natin-Landbouw en een zwakke cv op het betreffende beleidsgebied is Noersalim een grote gok. Hij wordt binnen een jaar door Bouterse gereshuffeld, vanwege zware ongeschikteid om de functie te vervullen. Dodson is goed geschoold maar in het ambtelijke een groentje. Op het gladde pad van NH kan hij ook brokken maken en gereshuffeld worden vanwege politieke impopulariteit. Met deze kabinetsinvulling leidt Bouterse een periode in met een overall zwak team.

error: Kopiëren mag niet!