Twee lijsten bij bestuursverkiezing VRE

De bestuursverkiezing van de Vereniging van Rijst Exporteurs, VRE die vandaag op zaterdag in Nickerie plaatsvindt, belooft spannend te worden, krijgt Dagblad Suriname te horen via een insider. Er zijn tot nog toe twee lijsten ingediend. De eerste lijst is ingediend met als voorzitter Imro Manglie, Jaipersad Bissesar als secretaris en Rakesh Narsingh als penningmeester. De tweede lijst heeft Dewanand Jokhoe als voorzitter, Jagernath als secretaris en Bhagwatpersad Ramadhin als penningmeester.
Tegenover Dagblad Suriname wordt voorop gesteld dat de kandidaat bestuursleden Rakesh Narsingh en Bhagwatpersad Ramadhin reeds bedankt hadden als bestuurslid en tevens als lid. Dit staat duidelijk vermeld in een schrijven gedateerd van 16 maart 2015. Narsingh functioneerde als penningmeester, terwijl Ramadhin aanzat als voorzitter van de VRE. Op grond van het feit dat zij bedankt hadden als bestuurslid en als lid, houdt dit conform de statuten in dat zij niet mogen stemmen. Indien zij alleen als bestuurslid zouden bedanken, maar lid zouden blijven van de VRE mochten ze wel hun stem uitbrengen. Volgens de huidige situatie moeten zij, alvorens hun stem uit te brengen, weer toegelaten worden tot de VRE.
Anderzijds wordt beweerd dat na 16 maart er een vergadering bijeen is geroepen waarbij 16 leden unaniem hebben besloten dat Narsingh en Ramadhin weer als lid toegelaten worden tot de VRE en dus wel mogen stemmen bij de bestuursverkiezing. Indien er toch leden zijn die niet akkoord gaan hiermee, wordt voorgesteld dat er eerst een voorlopig bestuur wordt gekozen. Zo zouden al advocaten zijn ingeschakeld om het nieuwgekozen bestuur voor het gerecht te slepen als dit onwettig wordt gekozen. Bijkans 26 molenaars en exporteurs zijn aangesloten bij de VRE. Maar niet iedereen betaalt de maandelijkse contributie van SRD 100.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!