Juiste benadering moorden 8 december 1982

Naar aanleiding van het voorgenomen interview tussen Sandew Hira en President D. D. Bouterse komt de puur sentimentele benadering op de voorgrond. Dit is ongewenst. De materie moet gespeend zijn van elk soort sentiment.
Men dient ervoor te waken om zich te laten meeslepen in het welles en het nietes van de oorzaken van de decembermoorden. Wat is leugen en wat is waarheid? Hiertoe wordt de logica ingeschakeld. Wel of geen tegencoup? Complottheorie of gewoon repressie van de herdemocratisering? Logica leert dat het geen brute repressie van een proces van herdemocratisering geweest kan zijn.
Geen enkele militair verliest zijn zelfbeheersing vanwege puur burgerlijke of kleinburgerlijke motieven. Dit betekent dat de daders hun verstand en hun zelfbeheersing op 8 december 1982 verloren op basis van militaire overwegingen, dus de geplande tegencoup. Indien de militairen de her-democratisering bruut wilden verstoren dan was een simpele bomaanslag tijdens een van de vele massameetings voldoende geweest. Bovendien, onder de slachtoffers waren advocaten; waren deze gesignaleerd in de nabijheid van de trekker, wijlen Cyrill Daal? Hoe kwamen de daders zelfs op de gedachte om advocaten de marteldood te geven? Voor zover nagegaan kan worden behoorden de geslachtofferde advocaten niet tot de openbare beweging van her-democratisering. Hoe werd de dodenlijst samengesteld? Nog sterker, de daders hadden geen enkele notie van politieke of andere burgerlijke waarden, anders zouden zij de moorden in hun politiek voordeel hebben beslecht. Dit wijst er opnieuw op dat er puur militaire oorzaken waren, dus de geplande tegencoup. Verder wordt de afwijzing van de opgegeven reden van de verdachte ingegeven door sentimenten. De verdachte heeft ook recht op opname van zijn opgegeven motief in de justitiële annotaties ook al is het een prulverdediging, een blubberverdediging. Wij buitenstaanders zijn geen ingewijden, dus hoe kunnen wij de complottheorie als absoluut niet plausibel bestempelen?
Indien men de complottheorie en motief van tegencoup afwijst, gewoon omdat het middel erger is dan de kwaal en de gepleegde misdaad van marteldood nu prevalent is en prevaleert, dan moet men het zeggen. Documenten zijn verdwenen en dossiers zijn officieel voor decennia verzegeld, dus de complottheorie en het bewijs hiervan zijn naar de verdommenis. Ook van de kant van de daders wordt de juiste toedracht van de misdaad verzwegen, nu al 33 jaar. Dit kan gebeuren omdat men puur handelde in een multi-etnische samenleving vanuit de westerse optiek: alles eindigt bij de dood, geen reïncarnatie, geen karma, behalve als rommel bestaand, geen hiernamaals (terwijl het woord wel bestaat, en alles dat een naam heeft, bestaat) en geen retributie (vergelding). Neks no fout, soso lobi, het leven is een tekenfilm. Immers, de leer van karma en reïncarnatie werd ketters verklaard door het Vaticaanse tweede concilie van Constantinopel anno 553, terwijl het wel staat in de Bijbel (originele tekst en vertaald uit het Grieks, zie Oosterse exegeses). De Bijbel met uitgebreide tekstverklaringen en betekenissen naar het voorbeeld van de Bhagavadgita niet omdat het christendom volledig is geruïneerd door het Jodendom.
Robbert H.Ramsaran

error: Kopiëren mag niet!