Betterson: “Sipaliwini is een uitdaging”

Sipaliwini blijft een uitdaging 1Gisteren zijn de 11 Districtsraadsleden van Sipaliwini op het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale ontwikkeling beëdigd. Minister Stanley Betterson heeft de eed en beloftes van leden afgenomen.
De noden in het district zijn volgens de minister groot. Er moeten ook mogelijkheden worden bekeken waarbij de DR- en RR leden samen kunnen vergaderen in plaats van apart te vergaderen. Het is voor de DR leden moeilijk om te vergaderen vanwege de afstanden die zij moeten afleggen om bij elkaar te komen. Bij elkaar komen is de eerste stap. De besproken plannen uitvoeren is punt twee. “Als je praat over problemen in het veld dan praat je over sanitaire voorzieningen, en het aspect van drinkwater, elektriciteit en infrastructuur. Dit zijn dingen die opgelost moeten worden, maar we weten dat het miljoenen zal kosten. Het gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar er zijn wel een aantal zaken die dringend aangepakt moeten worden. De DR- en RR leden zullen daar heel hard aan moeten werken”, zegt Betterson.
Een studie specifiek voor Sipaliwini, om ordening te brengen, is volgens de minister van groot belang. Betterson merkt op dat voor het heel district, dat uit 7 ressorten bestaat, er maar 4 parlementariërs zijn, die bovendien maar uit 2 ressorten afkomstig zijn. Ressort Boven Suriname en Tapanahony zijn de enige 2 ressorten die in het parlement vertegenwoordigd zijn. Volgens Betterson is dat niet een goede spreiding, “want de andere ressorten hebben geen vertegenwoordiging. Wat wetgeving op dat stuk betreft zullen er aanpassingen moeten komen. Het systeem moet anders uitpakken. Of het instituut van de DR zal moeten worden versterkt of DNA spreiding zal beter moeten worden gereguleerd”, zegt Betterson.
Wat Betterson ook als een mogelijke oplossing noemt is het maken van de 7 ressorten tot 7 districten. Dit zal het werkgebied van de DR leden verkleinen. “Het hoeft niet een toffe operatie te zijn. Dit is alleen maar je wetgeving herzien. Je kunt zeggen dat Sipaliwini 4 DNA leden heeft, maar waar is hun focus? Ze zijn niet met de problemen van het heel district bezig, maar met hun eigen ressort”, stelt Betterson. Ondanks de vele mogelijkheden de afgelopen decennia is de ontwikkelingsfocus niet op Sipaliwini gericht maar op de kustdistricten. Met het decentralisatie programma is de zaak wat los gekomen, maar de weinige financiële middelen kunnen de ontwikkeling nog niet boosten. Sipaliwini is dus bij woorden van Betterson ‘een uitdaging’.
De RR – leden van de 7 verschillende ressorten zijn eerder vorig week in hun eigen ressorten beëdigd. Het gaat hierbij om 64 RR- leden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!