PL: ‘Merkus mag niet toetsen’

afrontbinnen2De brief die de Pertjajah Luhur naar aanleiding van de terugroeping van Raymon Sapoen en Diepakkumar Chitan van het Centraal Hoofdstembureau ontving, is volgens de politieke partij van nul en generlei waarde aangezien zij van mening is dat het CHS de bevoegdheid om te toetsten in deze mist. Ook wil de PL vervanging van de voorziter van het CHS, Eugene Merkus, omdat deze onbekwaam zou zijn. Dit gaf de partij gisteren aan tijdens een persbriefing in het partijcentrum. “Dit is of machtsvertoon of onwetendheid”, zegt Paul Somohardjo, voorzitter van de PL. De partijleiding laat weten dat het CHS volgens de wet enkel de functie heeft om kennis te nemen en invulling te geven aan de terugroeping in kwestie. “Wie gaan ze toetsen, wat gaan ze toetsten, wanneer, waar en hoe?” Somohardjo stelt dat alleen de rechter kan toetsen. In de brief stelt het CHS dat het na toetsing heeft geconstateerd dat de terugroeping van de twee eerdergenoemde parlementerariers uit de gelederen van de PL, niet voldoet aan de wettelijke bepalingen welke ten grondslag zijn gelegd voor het terugroepen.
Er is volgens de PL-voorzitter Paul Somohardjo geen enkel artikel in de Kiesregeling of de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers waar het CHS deze bevoegdheid om te toetsen aan zou kunnen hebben ontleend. Het stuk is volgens de PL-voorzitter, zelfs als zou het CHS de bevoegdheid hebben, niet eens met argumenten onderbouwd en ook bevreemd het Somohardjo dat de voorzitter van het CHS getekend heeft namens leden van de toetsingscommissie die niet op de zitting van de toetsing aanwezig waren. Volgens Somohardjo duidt de laatste handeling op een dictatoriale voorzitter die alles lijkt te willen bepalen. Hij vergeleek de brief van het CHS ook met de brief van het vorige CHS in de terugroepkwestie van Poki en Adjaiso. “In die brief sprak men van overwegingen, conclusies en besluit”, gaf Somohardjo aan. De brief van het CHS ziet de partijvoorzitter dan ook als een poging van het CHS, als instituut van de uitvoerende macht, om het de rechter moeilijk te maken. “Straks gaan wij in kort geding tegen de voorzitter van het parlement, de wetgevende macht en als nu de uitvoerende macht erbij komt, dan gaat de rechter tegen twee partijen moeten beslissen.” Somohardjo is van mening dat de voorzitter van het CHS bijzonder verkeerd bezig is en dat de aprtij daarom genoodzaakt zal zijn om naar de rechter te stappen. Daarnaast zal de PL een brief schrijven aan president Bouterse om vervanging van de CHS-voorzitter te verzoeken op basis van zijn gebleken ‘onbekwaamheid’.

error: Kopiëren mag niet!