Colporteurs worden uitbetaald

De districtscommissaris van Para, John de la Fuente, roept alle actoren die belast waren met colportage voor uitbetaling op voor maandag 13 juli. De colporteurs, bestaande uit hoofdcontroleurs, controleurs, colporteurs en getuigen, waren belast met de verstrekking van de stemkaarten bij de laatstgehouden verkiezing. De betalingen zullen per kas geschieden. Hoofdcontroleurs, controleurs, colporteurs en getuigen moeten met medeneming van hun identiteitskaart zich aanmelden bij de kas.
Diverse medewerkers die voor en tijdens verkiezingsdag 25 mei hun diensten hebben verleend, zijn nog steeds niet door de overheid betaald. Vooral onder het stembureaupersoneel heerst er onvrede. Er zijn stembureaumedewerkers die 25 mei vroeg ’s morgens op het stembureau aanwezig waren en pas de volgende ochtend, huiswaarts konden gaan. Gedurende die periode hadden zij nauwelijks een pauze. De pauze die er formeel was, rond het middaguur, werd gebruikt om zelf te gaan stemmen. Het stembureaupersoneel had vernomen dat zij binnen twee weken na de verkiezingen zouden worden betaald. Dat werd later ‘bijgesteld’ naar de laatste week van juni en op zijn laatst 15 juli. In elk geval geeft Para de eerste aanzet tot uitbetalingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: