Straatventersprobleem weer aan de orde

Jerry Miranda, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, heeft alle straatventers opgeroepen om zich te registreren en te herregistreren. Het betreft de straatventers in de binnenstad van Paramaribo met of zonder vergunning.Volgens Keshopersad Gangaram-Panday is de recente oproep tot registratie aan de straatventers kennelijk bedoeld om een overzicht te krijgen van het aantal straatventers op dit moment, met de bedoeling om het probleem wederom aan te pakken. Tijdens de voormalige minister van Justitie en Politie, Chan Santokhi, was aan de politie de opdracht gegeven om alle illegale straatventers te verwijderen uit de binnenstad. De toenmalige dc had alle vergunningen van de mensen, die over straat hun waren aan de man brachten, ingetrokken. Dit kwam nadat er eerst met de straatventers was onderhandeld en zij geen gehoor hadden gegeven aan de opdracht van de politie. Nu de straatventers niet over een vergunning beschikten, konden de mensen worden verwijderd.
De straatventers begaven zich na verwijdering naar de toenmalige minister van RO, Michel Filisie, om hun beklag te doen. Felisie stuurde hen terstond terug naar de plek waar ze net van verwijderd waren om door te gaan met de verkoop van hun producten. Dit deed hij zonder overleg met de Juspol-minister. De verdere verwijdering van de straatventers werd vervolgens stopgezet totdat de minister had besloten hoe hij de zaak verder zou afhandelen. De toenmalige buurtmanager van Paramaribo, Kesho Gangaram-Panday, deed hierna een verzoek via de dc om de mensen te registreren en hen een plek op de markten toe te wijzen. Er is door hem aan de toenmalige vicepresident, Ramdin Sardjoe, verzocht om een tijdelijke markt, speciaal voor de straatventers op te zetten te Kwakoe. Dit, mede op verzoek van Jennifer Simons en Rabin Parmessar, toenmalige assembleeleden, zegt de ex-buurtmanager aan Dagblad Suriname.‘Zij hadden aangegeven dat zij geen probleem met ordening hadden zolang de mensen niet brodeloos werden gemaakt.’ Besloten werd dat de mensen op de Kwakoe Markt, na renovatie van de Centrale Markt, zouden worden overgeplaatst.
‘Ongeveer 500 straatventers zijn uiteindelijk op de Centrale Markt geplaatst en 100 op de Vreedzaam Markt. Een deel bleef op de Kwakoe Markt en een deel wilde naar geen van de markten, omdat zij van mening waren dat zij op straat meer verkochten. Het resultaat was dat wij wederom ertoe over gingen hen van de straat te verwijderen. Er werden op een bepaald moment ook geen vergunningen meer verleend aan straatventers, omdat er door de vele venters een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie was ontstaan op de trottoirs, waarbij voetgangers genoodzaakt waren op straat te lopen’, aldus Gangaram-Panday, die van 2005 tot 2013 buurtmanager van Paramaribo was. Voor het illegaal verkopen van waar op straat kan een boete tussen SRD 50 tot SRD 300 worden opgelegd, afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de ten verkoop aangeboden producten en in hoeverre de venters een onveilige situatie veroorzaken.

error: Kopiëren mag niet!