Somohardjo: ‘Brieven om Sapoen terug te roepen liggen al klaar’

aPaul Somohardjo- Brieven om Sapoen terug te roepen liggen al klaar.1PL-voorzitter Paul Somohardjo neemt geen blad voor zijn mond. ‘Wij gaan Sapoen tergroepen middels het terugroeprecht. Twee dagen terug heeft Sapoen een verklaring de deur doen uitgaan, die helemaal indruist tegen de idealen en richtlijnen van de structuren van de PL.’ Volgens Somohardjo is er nimmer groen licht gegeven aan Sapoen om te onderhandelen met de NDP. ‘Als Sapoen naar de NDP overloopt, wordt hij teruggeroepen en moet hij maar instaan voor de consequenties. Wanneer andere individuen in V7-verband dat ook doen, zullen zij ook teruggeroepen worden’, zegt Somohardjo fel tegenover Dagblad Suriname. Somohardjo verklapt dat de brieven om Sapoen terug te roepen al klaar liggen. Er wordt een afwachtende houding aangenomen, alvorens het proces van het terugroeprecht aan te vangen. ‘Er moet eerst een daad verricht worden’, zegt Somohardjo doelend op de overstap van Sapoen van de PL naar de NDP.
Het terugroeprecht is gemakkelijk uitvoerbaar voor Sapoen, merkt Somohardjo op. De overige partners van de V7 zullen ook hun medewerking verlenen dat Sapoen wordt teruggeroepen, is hij van oordeel. Een voorbeeld van het terugroeprecht, dat niet het gewenste effect had, was bij ex-Seeka-assembleelid WaldiAjaiso en ex-BEP-assembleelid Diana Pokie. Zij waren van hun oorspronkelijke partijen overgelopen naar de Abop. Al de drie partijen maakten deel uit van de Alternatieve Combinatie. Dat Ajaiso en Poki door hun partijen werden teruggeroepen, werd niet ondersteund door de Abop. De Abop wist hiervan en verleende niet haar medewerking. Voor het terugroepen van een assembleelid is de ondersteuning van alle partners binnen de combinatie nodig. Somohardjo stelt met klem dat het terugroeprecht wel toegepast kan worden op Sapoen en dat de wet wel effectief uit te voeren is.
Somohardjo verduidelijkt dat indien een partner van de V7, geheel als partij wil samenwerken met de NDP, hij hiertegen niets kan doen. Maar wanneer assembleeleden de overstap maken naar de NDP, zij onmiddellijk teruggeroepen zullen worden. Het heeft kwaad bloed bij hem gezet dat hoewel hij en Sapoen overeen zijn gekomen als gekozen PL-kandidaat te blijven binnen V7-combinatie, Sapoen de dag erna via een medium aangeeft dat hij ‘on speaking terms’ is met de NDP. Dit klinktSomohardjo vreemd in de oren.
Somohardjo benadrukt dat Sapoen niet als persoon had deelgenomen aan de verkiezingen. ‘Hij heeft niet als ik, als een individu, maar als PL’er in V7-verband deelgenomen aan de verkiezingen.’ Volgens Somohardjo hebben de bijkans 5000 kiezers die op Sapoen hebben gestemd, gekozen voor V7 voor een beter leven. ‘Dan kan je die personen niet gaan teleurstellen door over te lopen naar de NDP.’ Sapoen was als nummer 2 gekandideerd op de V7 lijst in Wanica.
Inmiddels hebben de structuren van de PL een verklaring de deur uitgestuurd. Daarin staat het volgende vermeld: ‘De gekozen leden van PL en van alle andere partijen die hebben deelgenomen in V7 hebben de stemmen van V7. De PL wil benadrukken dat zij trouw is aan de V7-kiezers, in het bijzonder die van PL, en zal nimmer dit vertrouwen beschamen. Zij zal hetgeen is overeengekomen met haar partners in V7-combinatie, naleven’.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!