Kalloe: ‘NPS kan opdoeken, VHP moet af van Hindoestaans imago’

Ingenieur Richard Kalloe, oud-minister en ondernemer, geeft zijn mening over het zich zelfstandig opstellen van de V7-partijen NPS en VHP. Hij ziet het mogelijk overgaan van de NPS tot vorming van een eigen fractie als een verkeerde set. ‘Als ze alleen gaan, kunnen ze de partij opdoeken’, stelt Kalloe. Hij geeft aan dat de NPS bij de afgelopen verkiezingen haar contante plaatsen in Paramaribo niet heeft kunnen invullen. Bij de voorlaatste verkiezingen is de NPS op stemmen van de VHP binnengekomen. ‘Wat in feite gebeurd is, is dat in 2010 Bouterse aan de macht kwam als gevolg van het feit dat het land eerst drie keren achter elkaar een president van de NPS had. De NPS kan niemand anders de schuld geven dan zichzelf.’ De NPS is volgens Kalloe niet in staat geweest haar achterban op te voeden, te ontwikkelen en te verheffen. ‘Het is een domme tactiek’, geeft hij verder, ‘ze hebben niet nagedacht en niet gekeken naar hun eigen historie’. Dit laatste geldt volgens Kalloe overigens ook voor de VHP. ‘Partijen zijn niet kritisch naar hun leiders toe. De sterkte van een partij wordt door de leden bepaald: hoe goed gemotiveerd en geschoold ze zijn, en hoe bekwaam om problemen op te lossen.’ Voor de VHP, die aangegeven heeft in 2020 alleen de verkiezingen te zullen ingaan, zal het geen probleem zijn om zelfstandig te functioneren, maar voor de NPS wel, meent Kalloe. De reden voor de slechte verkiezingsuitkomstin 2015 voor de NPS ligt er volgens Kalloe ook nog aan ‘dat de geschiedenis van de afgelopen 200.000 jaar heeft uitgewezen dat het creools leiderschap voor geen cent deugt’. De Afrikanen bestaan volgens de wetenschap al 200.000 jaar en de gladharigen pas 30.000 jaar, verduidelijkt hij. ‘Als je zoveel geld en macht hebt en je achterban verlaat je, dan is er iets mis’, concludeert Kalloe.
Samenwerking met NDP
Kalloe raadt een samenwerking met de NDP af. ‘Men moet het zelf weten, maar het is springen in een leeg zwembad’, zegt Kalloe over een samenwerking van V7-partijen, waaronder de VHP met de NDP. ‘Zij gaan dan die rotzooi moeten opruimen.’ Kalloe gelooft niet dat de schulden van het land de komende jaren terugbetaald gaan kunnen worden. ‘We hebben tweemaal zoveel schulden als inkomsten.’ De verwachtte inkomsten vanuit Newmont, waarop de huidige regering zich steeds beroept om te komen tot een balans in de huidige economische situatie, ziet Kalloe ook niet als een uitkomst. ‘Newmont is een uitverkoopcontract. Ze gaan geen geld binnen brengen.’ Het is bij de regering een boevenbende, meent Kalloe, die stelt dat de mensen in de huidige regering ‘wel kunnen praten maar niet kunnen rekenen’. ‘Ze kunnen geen economie opbouwen.’
VHP moet zich openstellen voor middenklasse
Kalloe, die aangeeft formeel geen lid te zijn van de VHP maar wel met de partij te sympathiseren, adviseert dat de partij zich gaat openstellen voor anderen. ‘In het bijzonder voor de middenklasse, aangezien deze groep zich niet kan terugvinden bij de NPS, noch de NDP. De huidige regering heeft volgens Kalloe de middenklasse kapot helpen maken. ‘De VHP is altijd al een algemene partij geweest, maar de partij werd overheerst door Hindoestanen.’ Dit moet volgens Kalloe nu echt gaan veranderen. ‘De partijvoorzitter is bezig evaluatiegesprekken te voeren. De partij moet verder op basis van ideologie en moet een vertegenwoordiging zijn van alle stromingen in de samenleving’, aldus Kalloe.

error: Kopiëren mag niet!