Leden KPS uiten hun bezorgdheid in open brief

dblogoOntevreden leden van het Korps Politie Suriname (KPS) hebben een brief gericht aan de president van de Republiek Suriname, gedateerd woensdag 13 mei. Deze open brief is geschreven naar aanleiding van de negatieve berichten in de nationale pers, zowel binnen als buiten het KPS. ‘Opvallend is dat het KPS ook labiel is geworden door bemoeienis van de politieke ontwikkelingen.
Op 5 februari is een nieuwe structuur ingesteld bij het KPS. Hierbij zijn er 7 functies gecreëerd die bekleed zouden worden door commissarissen. Dit alles is bewerkstelligd door een zekere ‘kolonel buitendienst’ van het Nederlandse leger, die werkt onder leiding van de commissaris van politie Agnes Daniel. Bij een bespreking is gebleken dat het topkader en het personeel van het KPS alsook velen binnen dit team het niet eens zijn met de veranderingen die worden doorgevoerd. Dit hebben zij ook duidelijk kenbaar gemaakt. Velen waren van mening dat samenvoeging van districten op zijn plaats was in deze moderne tijd en dat deze functies ingevuld zouden moeten worden met ambtenaren in de rang van de hoofdinspecteurs. De rang van commissaris zou dus op 4 blijven.’
Volgens de ontevreden leden ligt het grootste probleem in de uitvoering. De dienstverlening aan de gemeenschap zou niet effectief zijn. ‘De oude structuur kon best wel op enkele onderdelen aangepast kunnen worden. De meeste functionarissen binnen het KPS waren de mening toegedaan dat er een systeem wordt gecreëerd om bewust vrienden en loyalisten te faciliteren. Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens de presentatie. Vanwege deze ontwikkelingen lopen zaken niet vlot, het personeel is gedemotiveerd, racisme en favoritisme vieren hoogtij binnen het KPS. Daarom willen velen die 35 dienstjaren er op hebben zitten en de leeftijd van 55 jaar zijn genaderd, met pensioen gaan. De leden zijn bang om hun mening kenbaar te maken vanwege het rancuneus beleid binnen het korps. De leden zijn de mening toegedaan dat de vervanger van de korpschef alleen mensen die op haar lijken, voortrekt. Dit zeggen zij op basis van de invulling en bemensing van posten en beoordelingen. Deze commissaris probeert naar de mening van de ontevreden leden alle zaken naar zich het toe te trekken en de korpschef doet alsof er niets aan de hand is.’
In het schrijven vragen de korpsleden aan de president om de voordrachten voor het commissarisschap af te wijzen. Dit vragen zij omdat zij vinden dat er tussen deze politieambtenaren leden zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan drugsactiviteiten, smokkel, drugsgebruik en verduistering van sieraden van de vliegramp en geen managementkwaliteiten bezitten. Recentelijk zijn er 16 politieofficieren om onduidelijke redenen niet goed beoordeeld. Er wordt volgens de schrijvers met twee maten gemeten. Van alle vrouwelijke politieofficieren die hebben meegedaan aan de sporttest, hebben maar vijf deze gehaald. Ook heeft een aantal mannen deze test niet gehaald, doch komen de namen wel voor op de lijst van de bevorderingen. Middens het schrijven hebben de politieleden de president van Suriname gevraagd om snel in te grijpen door de nieuwe structuur aan te houden en, indien mogelijk, zaken die reeds geïmplementeerd zijn, terug te draaien en de korpschef en zijn vervanger te ontlasten van alle werkzaamheden, zodat het korps weer gezond kan functioneren.

error: Kopiëren mag niet!