Gendergelijkheid en verjonging weinig zichtbaar op verkiezingslijsten

dblogoAls de reeds bekend gemaakte kandidaatlijsten voor de aanstaande verkiezingen in mei 2015 nader worden bestudeerd, valt op dat opnieuw overwegend oude mannen zijn gekandideerd zonder enige juridische kennis. De hoogst genoten opleiding is meermaals hbo of een medisch wetenschappelijke. Zoals bekend is de DNA een wetgevend orgaan waar wetten worden voorbereid. Jongeren en met name vrouwen zijn ondervertegenwoordigd! Natuurlijk moeten vrouwen en jongeren bekwaam en geschikt zijn om te fungeren als potentiële kandidaten voor de DNA en andere vertegenwoordigende organen; maar als je nooit de kans krijgt om de verworven competenties dienstbaar te maken, wordt het heel moeilijk. Enkele integere vrouwelijke kandidaten die bijvoorbeeld eerder op sommige lijsten waren geplaatst, zijn onder druk van concurrenten weggehaald en vervangen door oude mannen. Sommige van deze personen zijn zelfs vertegenwoordigers geweest van politieke partijen, waarvan de leiders verdachten zijn van ernstige misdrijven. Toch hadden zij zich daar willens en wetens aangesloten. Deze opportunisten worden wederom ingezet om de verkiezingswinst veilig te stellen. Want alleen dáár gaat het om! Waarom wordt er dan zo gescholden op de andere partij? Het is voor mij nu al duidelijk dat er geen verandering zal komen in de bestrijding van onder andere armoede, corruptie en nepotisme. Mijn voorstel was om niet zo kort voor een bepaald gestelde deadline de kandidaatlijsten bekend te maken omdat de kiezers (leden) en de belangrijke organen in een politieke partij de gelegenheid moeten krijgen om te reageren en of bezwaar te maken tegen de voorgestelde personen. Dit gebeurt opzettelijk niet, omdat familieleden van bestuursleden, geloofsgenoten en of vriendjes dan geen kans krijgen om op de lijsten geplaatst te worden. Nog steeds worden kandidaten benoemd met een sterke voorkeursstem van de voorzitter van een partij. Dit is niet meer van deze tijd en daarom zeer ondemocratisch. Van enige democratisering binnen de politieke partijen is nauwelijks gebleken. Door politicologen wordt daar ook geen onderzoek naar gedaan! Er worden insgelijks geen neutrale selectiecommissies ingesteld om de kandidaten voor de diverse kiesdistricten te selecteren. Nog steeds spelen bijvoorbeeld etniciteit, favoritisme, leeftijd en of sekse een belangrijke rol bij de keuze en voordracht van de kandidaten.
Onder de zwevende kiezers zullen veel jongeren en vrouwen aanwezig zijn. Ik roep deze groepen op een voorkeursstem uit te brengen op een kandidaat. Dus stem niet op de lijsttrekker, maar op een willekeurige vrouw of jongere op een lijst. Desnoods van een andere partij dan die welke jouw voorkeur heeft. Dan heeft u geen alibi om te zweven of thuis te blijven op 25 mei 2015. Zo worden waarschijnlijk veel meer jongeren en vrouwen gekozen, en worden de oude mannen die schitteren op de lijsten afgestraft. De meeste politieke partijen hebben geen duidelijke programma’s, dus het zal nauwelijks wat uitmaken voor het bestuur van het land. De beloften die de politieke partijen nu aan de kiezers doen, zijn ze na de verkiezingen toch vergeten. Denkt u maar aan de kruistocht tegen corruptie. Wat is er daarvan terecht gekomen? En de grote woningnood die er nog steeds is. De grote stad Apoera die de nieuwe hoofdstad zou worden. En dat in de regentijd alles overloopt, omdat er weinig is gedaan aan de waterhuishouding en waterkeringen. Aan onze veiligheid wordt niet gedacht, terwijl politici zich onnodig omringd hebben met overdreven bewaking en veiligheid. Voor wie zijn ze bang? Denkt u nou echt dat als er een andere regering komt van onder andere de huidige oppositie er dan wezenlijke verandering komt? Dan hadden we dat ook aan de kandidaatlijsten gemerkt. Van verjonging en verandering is er geen sprake. Sommige kiezers worden zelfs omgekocht met watertonnen en gereedschappen. Erger nog de harde werkers binnen de politieke partijen worden gewoon aan een kant gezet ten koste van profiteurs of zij die de partijen onder druk zetten om een verkiesbare plaats te verwerven. Daarom is het goed om te protesteren, want vaak worden dan de verantwoordelijken voor de veroorzaakte malaise tot inkeer geroepen. Vrouwen en jongeren zijn heel bescheiden en komen zo niet aan hun trekken. Zij moeten veel meer opkomen voor hun belangen en rechten! Propagandisten en besturen van politieke partijen schijnen een zekere voorkeur te hebben voor ‘bejaarde mannen met een snor’ dan voor jongeren. Nu stel ik niet dat ten koste van alles voor jongeren gekozen moet worden maar de oververtegenwoordiging van mannen valt wel heel erg op. Daarom begrijp ik dat ook deze constatering zeker heeft bijgedragen aan het grote aantal teleurgestelde zwevende kiezers. De uiterste datum waarop de kandidaatlijsten ingediend moeten worden, is 9 april 2015. De verantwoordelijke politieke partijen kunnen nog steeds mutaties plegen op de kandidaatlijsten. Maar dan moet de druk op hen vergroot worden. Alleen maar toekijken heeft geen zin! Vaak worden bepaalde personen onder de aandacht gebracht om hun posities te versterken. Ook daartegen kan geprotesteerd worden! Er worden immers allerlei drogredenen verzonnen om sommige personen te verheerlijken en in het zonnetje te zetten. Over het algemeen is het genoeg als iemand al een termijn in de DNA heeft gezeten. Een tweede termijn is niet altijd noodzakelijk, omdat het een nevenfunctie is en geen fulltime baan. De parlementariërs krijgen immers een schadeloosstelling van 15000 SRD per maand voor de paar uren die zij werken. Voorts nog gratis reizen en andere emolumenten. Een prachtige baan die men niet graag kwijt wil. Dat er dan flink gelobbyd wordt voor een volgende periode is natuurlijk te begrijpen. Overigens is het niet noodzakelijk overlopers van andere partijen direct te accommoderen, omdat dit tot verdringing van de eigen opgeleide talenten leidt. Deze abjecte handelwijze wordt eveneens gevolgd om de veel besproken patronage in de politieke partijen te consolideren. Kortom het wordt hoog tijd dat vooral de zwevende kiezers wat van zich laten horen en de posities die hen toebehoren daadwerkelijk door goede selectie aan hen wordt gegund. Daarvoor moet voor 9 april alsnog strijd geleverd worden. Leggen wij ons neer of gaan wij ervoor!
Robby Roeplall (uit Nederland)

error: Kopiëren mag niet!