Bee pleit voor landbouwontwikkeling en realisatie voedselschuur

BeeAC/Abop-assembleelid Marinus Bee gaf gisteren bij de verdere behandeling van de begrotingen in De Nationale Assemblee (DNA) te kennen dat hij graag van de regering zou willen weten welke plannen er zijn om de landbouwsector verder te ontwikkelen, waardoor Suriname inderdaad tot de voedselschuur in de regio wordt verheven. Volgens Bee is landbouw niet alleen bedoeld om een voedseltekort op te heffen, maar zal een betere landbouwsector ervoor zorgen dat er meer werkgelegenheid wordt verschaft. De Abop’er vindt dat er nog verschillende districten zijn waar er veel mogelijkheden zijn om de landbouw uit te breiden. De cassaveteelt bijvoorbeeld zou volgens hem in alle districten worden gedaan. Bij zijn weten is het ook mogelijk om rijst te telen in het district Marowijne. Echter weet Bee dat de landbouwers in het binnenland steun nodig hebben van de leiding, zodat zij meer kunnen exporteren. Graag zou hij van de regering willen weten wat de plannen zijn om de landbouw in het binnenland te stimuleren. Naast de stimulans voor deze landbouwers ziet Bee ook graag dat de regering de boeren in Nickerie en andere districten ondersteunt. ‘Als wij allen samenwerken, kunnen wij Suriname inderdaad tot de voedselschuur van de regio maken’, aldus Bee.
Stimulering vrouwelijk ondernemerschap
Bee vindt dat het uiteindelijk tijd wordt dat er een lans wordt gebroken voor het vrouwelijk ondernemerschap. Tijdens de regeringspresentatie van de huidige regering in september 2010 zijn volgens hem verschillende zaken naar voren gebracht door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. ‘Het zou mogelijk zijn om vrouwelijke ondernemers in aanmerking te laten komen voor zogeheten ‘small grants’ bij het opzetten van hun kleinschalige ondernemingen’, aldus Bee.
Werkgelegenheid om criminaliteit in te dammen
Bee gaf verder aan dat zijn fractie vanaf het begin van deze regeerperiode ervoor gepleit heeft dat de criminaliteit moet worden ingedamd. Zijn fractie vindt het opsluiten van criminelen geen permanente oplossing om de criminaliteit in te dammen. Werkgelegenheid zou daarom de oplossing zijn om de criminaliteit voorgoed een halt toe te roepen. ‘Criminaliteitsbestrijding blijft, als ik de president goed heb begrepen, een topprioriteit van de regering. Echter stellen wij de vraag of het accent niet teveel wordt gelegd op repressie. De AC-fractie vindt dat vooral op preventief gebied heel veel moet worden gedaan’, benadrukte Bee. Ondersteunend hierop ziet hij graag de wijziging van wetgeving, zodat corruptie ook wordt ingedamd. Volgens de parlementariër gaat corruptie hand in hand met de criminaliteit. Naast werkgelegenheid wil hij ook graag verbetering van de leefomstandigheden van onderwijsgevenden en studenten, waardoor het onderwijsniveau in Marowijne hogerop komt. De volksvertegenwoordiger vroeg aandacht van de regering bij een kwestie, waarbij er al langer dan vier jaar een politie annex brandweerpost wordt gebouwd in het district Marowijne, terwijl er nog geen zicht is in de afronding. Als belangrijke sectoren om meer werkgelegenheid te scheppen, ziet hij onder andere het toerisme, zakelijke dienstverlening, de goudindustrie, industriële productie en ook de landbouw. Bee zegt dat hij benieuwd is naar de visie van de regering op het werkgelegenheidsvraagstuk.

Stimulering jonge sporters

Bee is voorstander van het stimuleren van jonge atleten, zodat deze zich verder in de internationale sport kunnen ontwikkelen en hierdoor Suriname op de wereldkaart kunnen plaatsen. ‘Wat betreft de sport wil ik graag het rendement van de gepleegde investeringen terugzien. Gaan wij nog op een amateuristische wijze aan sport blijven doen? Welke eisen zullen wij stellen?’ Volgens de parlementariër kunnen wij niet blijven deelnemen om de deelname alleen. ‘Er moeten prijzen binnengebracht worden en moet het land op de wereldkaart worden geplaatst’, aldus Bee.
FR

error: Kopiëren mag niet!