Registratie colporteurs van start

dblogoOp 26 maart zijn de inschrijvingen begonnen wat betreft het in dienst nemen van medewerkers tijdens de verkiezingen. Het gaat om de ordedienst en de colporteurs. Binnenlandse Zaken geeft aan dat de desbetreffende stukken zijn verstuurd naar de verschillende commissariaten. Er is een strook toegevoegd, waarbij men gelijk op de hoogte gesteld is wat de vergoedingen zijn. Met betrekking tot de colporteurs is het proces nu gaande. ‘Bij het invullen van het formulier geven we ook gelijk inzage in de uitvoering die gekoppeld is aan de gestelde functie’, zegt de medewerker. Het stembureaupersoneel bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, een lid en een waarnemend lid. De voorzitter ontvangt SRD 140, de ondervoorzitter SRD 130 en het lid en waarnemend lid SRD 120 per zitting. De hoofdcontroleur krijgt SRD 115 per dag, de controleur SRD 110 en de colporteurs SRD 80 per dag. ‘Dit uitvoeringsschema is in handen van de districtscommissaris (dc) die zelf zijn organisatie uitzet. De oproepingskaarten worden aangeleverd bij de dc en is men nu bezig met het aantrekken van controleurs, hoofdcontroleurs en colporteurs. Elke dc is nu bezig met de distributie van de oproepingskaarten.’ De dc zal weer in beeld komen bij het geven van instructies aan de mensen die geselecteerd worden als colporteurs. De selectie van colporteurs vindt uiterlijk 31 maart plaats, waarna de groep zal worden getraind conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De distributie van de oproepingskaarten vindt plaats in de periode midden april tot en met 22 mei 2015.
De sollicitaties voor een functie op het stembureau op 25 mei 2015 zijn op maandag 09 februari begonnen en zullen duren tot maandag 16 februari 2015. Er zijn per commissariaat ongeveer 2000 registratieformulieren beschikbaar gesteld. Elk commissariaat werft personeel in zijn eigen kiesdistrict. De sollicitaties worden door de districtscommissariaten opgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de bezetting per stembureau aangeeft. Om op een stembureau te werken, moet men minstens 18 jaar zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten, tenminste een lbgo-getuigschrift hebben en bij voorkeur eerder op een stembureau hebben gewerkt. De mensen die worden geselecteerd, zullen in enkele sessies worden getraind in het proces zoals zich dat op een stembureau voltrekt. Alle leden van de stembureaus zullen een eed moeten afleggen in handen van de districtscommissaris van het kiesdistrict waarin ze gaan werken.
Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van Paramaribo Zuid-West zegt dat in deze regio er 155 stembureaus zijn. Elk stembureau heeft 11 personen ter beschikking. Hoofdadministrateur Remond Doorson van Paramaribo Noord-Oost geeft aan dat er in deze regio 148 stembureaus zijn.

error: Kopiëren mag niet!