“Wanneer de boom jong is, is hij gemakkelijk te buigen”

Wanneer de boom nog jong is 1
Wanneer de boom nog jong is 2Monique Rotsburg, schoolleider van OS 2 Mottonshoop, vertelt dat het schooltuinenproject inhoudt dat aan kinderen wordt geleerd om landbouwgewassen op een goede manier te planten. Dit project was een initiatief van de dc van Paramaribo Zuid West in samenwerking met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het ministerie heeft dit project gefinancierd. Er werd aan de schoolleiding gevraagd als zij mee zou willen doen met dit project. “Ik ben blij als mijn kinderen met andere dingen bezig kunnen zijn dan alleen taal- en rekenonderwijs. Ik hou van uitdagingen en ik wil ook dat mijn leerlingen uitgedaagd worden”, aldus het schoolhoofd. “Van de minister hebben we gehoord dat wij een hele mooie tuin hebben en we zijn heel trots op de leerlingen en de drie leerkrachten die de training gevolgd hebben.” De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op het commissariaat, waarbij Cherida Graaven van OS 2 Mottonshoop als eerste haar certificaat uit handen van minister Algoe van LVV mocht ontvangen. De minister gaf aan dat de bedoeling van dit project is om deze sector tot ontwikkeling te brengen. “Als je de agrarische sector goed wil doen, moet je het met plezier doen. Als je basiskennis krijgt, kan je veel bereiken. Het is belangrijk om heel jong te beginnen, zodat de kinderen kunnen zien wat je kunt bereiken met deze sector”, aldus minister Soeresh Algoe.
De bedoeling van het project is om de vierdeklassers van de lagere school te leren planten, zodat ze weten wat ze eten. Het project is begonnen op OS Balona en de resultaten daar waren goed. Dat is verder uitgezet en uitgevoerd op andere scholen. Vanwege deze uitbreiding werd de hulp van het ministerie van LVV ingeroepen. Het ministerie van Onderwijs heeft ook zijn medewerking verleend, zodat de leerkrachten elke woensdag de lessen konden volgen. De leerkrachten hebben een training in de teelt van groenten gevolgd alsmede over het aanleggen van moestuinen, composteren en plantvermeerdering. Glenda Thornhill, cursist en leerkracht van OS Balona, geeft aan dat ze zullen toepassen wat ze hebben geleerd. “We zullen de kennis overdragen aan de leerlingen en anderen. Wanneer de boom jong is, is hij gemakkelijk te buigen. Vandaar dat het goed is bij de jeugd te beginnen.”

error: Kopiëren mag niet!