Chantal Doekhie beschuldigd van terreurbeleid op RGB

Chantal Doekhie beschuldigd van terreurbeleid op RGBAmbtenaren van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zijn zeer gebelgd over de plotseling veranderde houding van minister Steven Relyveld. De werksituatie is volgens hun met de komst van de nieuwe directeur, Chantal Doekhie, zodanig verstoord dat het niet meer prettig werken is. Voor het aantreden van Doekhie als directeur op dit ministerie verliepen alle werkzaamheden probleemloos. Nu heerst er een chaotische toestand op dit ministerie, omdat ambtenaren niet begrijpen wat er precies aan de hand is en waarom er ineens zoveel veranderingen worden doorgevoerd, terwijl de minister dit eerder niet nodig achtte. Zij zijn de autoritaire houding van directeur Doekhie meer dan zat. Ambtenaren geven aan dat mensen die jarenlang in dienst zijn van het ministerie van RGB en nog nooit een probleem hebben ondervonden in het uitvoeren van hun functie, ineens ontheffing boven het hoofd hangt. Ook worden ambtenaren plots overgeplaatst naar andere afdelingen. Wat de ambtenaren ook zeer kwalijk vinden, is dat de directeur pertinent weigert het dienstvoertuig dat haar tot beschikking is gesteld, te gebruiken omdat het voorzien is van een blauwe kentekenplaat. Daarom heeft zij een schrijven gericht aan het ministerie van Openbare Werken om de privéwagen van het bedrijf Petroleum Logistiek Suriname NV te Nickerie, welke zij dagelijks rijdt, van brandstof te voorzien.
Directeur Doekhie zegt in reactie aan Dagblad Suriname dat de aantijgingen aan haar adres niet juist zijn. Zij geeft aan ook kennis te hebben genomen van de brief, maar dat deze te wazig en onduidelijk is. ‘Ik heb tot nu toe niemand van zijn of haar functie ontheven. Natuurlijk zullen enkele verschuivingen plaatsvinden op plaatsen, waar zaken te rommelig verlopen. Het is uiteindelijk de bedoeling om alles op het ministerie recht te trekken’, aldus Doekhie. De directeur betreurt het dat bepaalde mensen onnodig leugens over haar in de media willen verspreiden, terwijl deze zelfde mensen niet mans genoeg zijn om hun namen bekend te maken. Volgens haar heeft zij bij het aantreden op het ministerie te veel dingen gezien, die op den duur inderdaad gecorrigeerd moeten worden. Verwijzend naar de vele gevallen, waarbij belangrijke stukken door opzettelijke medewerking van bepaalde ambtenaren van RGB verdwijnen, weet zij dat bepaalde mensen overgeplaatst zullen moeten worden naar andere afdelingen, zodat de rancuneuze handelingen een halt wordt toegeroepen. ‘Veranderingen met een goed doel zullen altijd wat ontevredenheid met zich meebrengen’, aldus de RGB-directeur.
Bij de ambtenaren leeft het idee dat nu kort naar de verkiezing toe er door haar mogelijk gespeculeerd kan worden met gronden, vandaar dat zij dichtbij de verkiezingen directeur is geworden. Behalve deze misstanden handelt Doekhie volgens de gebelgde ambtenaren ook buiten de comptabele regels om. Er zijn volgens hun gordijnen voor haar kamer aangeschaft, waarbij de gordijnen eerst zijn aangeleverd en overeengekomen is dat de rekening later zal volgen, terwijl eerst een bestelbon opgemaakt dient te worden. Een andere zaak die wordt aangekaart, is dat Doekhie kort na haar aanstelling, gebruikmakend van haar functie als directeur, via het ministerie een mobiele telefoon heeft aangeschaft voor privé gebruik. Met Telesur is overeengekomen dat de afbetaling maandelijks meegenomen zal worden samen met de overige telefoonrekeningen. De gemoederen op het ministerie zijn dusdanig verhit dat indien ingrijpen van minister Steven Relyveld van RGB achterwege blijft, het werk lamgelegd zal worden. Het is de redactie van de krant na herhaaldelijk bellen echter niet gelukt om de bewindsman zelf te bereiken.
FR

error: Kopiëren mag niet!