Kandidatuur Sheilendra Girjasing in Commewijne

dblogoStrijd intern
In aanloop naar de algemene parlementsverkiezingen op 25 mei 2015 is er een interne strijd in bijna alle politieke partijen in alle hevigheid losgebarsten; een strijd om een verkiesbare plaats op de DNA-kandidatenlijst. Veel van de huidige DNA -leden willen herkozen worden, terwijl de achterban van hun partij soms vernieuwing en verjonging wil. Het samenstellen van de DNA-kandidatenlijsten blijkt een lastig karwei te zijn voor de hoofdbesturen en partijstructuren van politieke partijen. De achterban van sommige van de huidige DNA-leden is naar alle waarschijnlijkheid behoorlijk uitgedund; desondanks beroept men zich op de uitslagen van de verkiezingen van 2010. Anderzijds eisen jonge, hoogopgeleide partijgenoten een plaats op op de DNA kandidatenlijst. Het is in bepaalde partijen zelfs zo erg/ernstig dat er een interne strijd wordt gevoerd tussen aanhangers van beide groeperingen. Wie geen verkiesbare plaats op de DNA-kandidatenlijst krijgt, dreigt met acties; in het uiterste geval overlopen naar een politieke tegenstander. Hier moet de partijvoorzitter in samenwerking met het partijbestuur de brandhaarden zien te blussen; lukt het hen niet dan dreigt zo’n partij te versplinteren. De management en politieke kwaliteiten van deze partijvoorzitters worden nu sterk op de proef gesteld. Lukt het hen om de eenheid in de partij te bewaren?
Commewijne
De DNA-kandidatenlijst in het district Commewijne is niet zonder problemen tot stand gekomen. Eerst was er onenigheid in V7-verband. Het is nog vers in ons geheugen dat de heer Sheilendra Girjasing de V7 massameeting in DE OLIFANT uit protest niet heeft bijgewoond. Zijn district- en partijgenoot, dhr. Diradj Soekhai, heeft hem in zijn strijd niet gesteund en was volop aanwezig op de massameeting. Loyaliteit van Soekhai aan de VHP voorzitter stond tegenover disuniformiteit, waartegen Girjasing vocht. Met het sterke signaal (afwezigheid op de massameeting) tegen de ongelijkheid op de V7-kandidatenlijst heeft dhr. Girjasing spierballen getoond. In de politiek zijn loyaliteit en principe beide belangrijk. Met deze daad had Girjasing zijn positie op de DNA-kandidatenlijst op het spel gezet; Soekhai daarentegen had met zijn loyale opstelling de beste kans voor die plaats. Desondanks is gekozen voor Girjasing. Waaraan heeft Girjasing zulks te danken? Hoewel in de oppositie, heeft hij zich ontzettend hard ingezet voor de gemeenschap van Commewijne:
1. In de afgelopen 4 jaren heeft hij bewerkstelligd om de gezondheidszorg dichterbij elke burger in Commewijne te brengen. Door het bundelen van de krachten van particulieren, overheid en semi-overheid zijn de hulppoli’s op de plantages Johanna Margaretha, Kroonenburg en Rust en Werk aan de rechteroever van de Commewijnerivier geheel gerenoveerd. De dokter kan nu ongestoord patiënten behandelen op deze plantages. Voorheen moesten patiënten de oversteek doen naar Nieuw-Amsterdam, Alkmaar en Ellen.
2. Na veldbezoeken van Sheilendra Girjasing door geheel Commewijne werden personen met hun specifieke problemen geholpen aan rolstoelen, krukken en rollators. Ook werden hulpmiddelen aan deze groep verstrekt om hygiënischer te leven. De infrastructuur waarin deze personen met beperkingen leefden, is samen met het ministerie van Openbare Werken ter hand genomen. Slechte wegen zijn gerehabiliteerd en woningen zijn aangepast.
3. Met grote inzet van Girjasing zijn de tuinbouwers steeds voorzien van o.a. groentezaden. Voorts heeft hij kunnen bewerkstelligen dat Stichting Seva Network Suriname de boeren leningen heeft verstrekt om zodoende hun productie te verhogen.
4. Onder leiding van hem heeft VHP Commewijne op frequente basis senior burgers voorzien van voedselpakketten.
5. Studenten die onder moeilijke omstandigheden studeren, hebben dankzij de inzet van Girjasing een studielening kunnen krijgen.
6. Hij heeft een succesvol concept ontwikkeld om het bedrijfsleven van Commewijne te benaderen voor financiering van projecten in zijn district.
Ook landelijk scoort Girjasing hoog:
a. Hij staat op de tweede plaats van hardst werkende en beste parlementariër (peiling Dagblad Suriname).
b. Hij heeft nooit deelgenomen aan buitenlandse parlementaire conferenties, omdat hij de delegaties te groot vond en de output te klein. Hij heeft dus geen snoepreizen gemaakt op staatskosten.
c. Hij is de eerste en tot laatst de enige die ervoor heeft gepleit dat DNA-leden pensioenpremie moeten betalen.
d. Volgens de Nikos-peiling (Dagblad Suriname van 26 feb. 2015) is Girjasing voor de 33 % zwevende kiezers in Commewijne het beste alternatief. Deze groep zwevende kiezers geeft Girjasing de hoogste score (6,3) als het aankomt op de prestaties van alle parlementariërs in Commewijne. De VHP-achterban geeft Girjasing een score van 6.9, terwijl de rest van de parlementariërs in Commewijne een dikke onvoldoende krijgt. Ook de NPS-achterban in Commewijne geeft Girjasing de hoogste score.
Gezien zijn prestaties als DNA-lid en het vertrouwen dat de VHP achterban in de heer Girjasing heeft, is zijn plaatsing op de DNA-kandidatenlijst van Commewijne niet ter discussie. De overige VHP’érs die ook ambitie hadden voor die plaats, maar niet in aanmerking zijn gekomen, moeten zich erbij neerleggen en hun volledige steun verlenen aan hem.
Jack Mohanlal ([email protected])

error: Kopiëren mag niet!