Etniciteit en politiek

dblogoVoor een beter begrip van mijn artikel eerst twee definities en een verduidelijking: met etniciteit wordt bedoeld een sociaal-culturele identiteit die een bepaalde groep mensen verbindt. Onder politiek wordt verstaan het geheel van beginselen en regels van een bestuur.
Leiders en volgers: zowel in de mensen- als dierenwereld zijn er twee groepen te onderscheiden: leiders en volgers. In de dierenwereld zien wij dat een sterke slimme leider de groep in stand houdt en groter laat worden. Een niet erg slim dier dat groot en sterk is uitgevallen, neemt vanwege zijn lichaamskracht weliswaar de leiding maar is niet slim genoeg om goede voedselgebieden te vinden. De juiste leider is dus een slimme en een sterke. Etnische politiek kan soms van pas komen, maar vaak is het meer een vloek. Een zegen is het geweest, lang geleden, bij o.a. de Joden die zich vrijgemaakt hadden uit Egypte in de tijd van de Farao’s (Egyptenaren en Joden), bij de onafhankelijkheid van India (Indiërs tegen Engelsen), bij de Franse revolutie (adel en volk) en nog vele andere voorbeelden. Een ramp wordt het als minder slimme mensen etniciteit gaan gebruiken om de macht voor eigen voordeel naar zich toe te trekken. Er zijn genoeg voorbeelden hiervan te geven en ook van de helse gruwelen die uit dit soort etnisch beleid zijn voortgekomen. Veelal verrijkt men zichzelf en heeft men verder lak aan de achterban als eenmaal de macht is overgenomen . Men spreekt in dergelijke gevallen dan schertsend van een kleptocratie (klepto is stelen en kratein is regeren in het Grieks). Als een groep mensen misbruikt wordt door een andere groep, kan men door het bespelen van etnische sentimenten de groep bundelen en tegen de overheersers ten strijde trekken. Soms lukt het om de overheerser een kopje kleiner te maken. De nieuwe leider is dan in het voedselgebied gekomen. Een slimme leider geeft dan alle leden van de groep de kans om zich volop te voeden . Maar meestal is het zo dat de leider alle voedsel naar zichzelf en wat vrienden toetrekt. Omdat elke etnische groep zich kan splitsen in kleinere etnische groepen zullen slimme jongens in de groep etnisch gaan stoken. Je hoeft maar twee dingen te doen: Je demoniseert de tegenpartij en je zorgt dat je achterban niet geschoold wordt. De ellende van etnische politiekvoering is voorts dat men vaak geen capabele leiders krijgt. De wereld heeft voldoende voorbeelden hiervan. Met capabel bedoel ik intelligent, integer en beschaafd. Want wij weten allemaal dat er zeer capabele en intelligente mensen zijn die weinig onderwijs hebben genoten, maar wel grote prestaties in de politiek en in het bedrijfsleven leveren. Een goede etnische leider kan men beoordelen door na te gaan wat er van zijn achterban terecht is gekomen in de periode toen hij aan de macht was. Dikwijls zijn het deze mensen die hun achterban achterhouden door ze zinloze overheidsbaantjes te geven in plaats van goede werkgelegenheid te creëren. Door met lege overheidsbaantjes te strooien verlam je je achterban op lange termijn. Een intelligente leider gaat zijn achterban niet verzorgen, maar leert ze om prestaties te leveren. Als je je achterban alleen maar gaat verzorgen, krijg je een tekort aan middelen waarna je snel in armoede komt. Je moet je achterban zelf leren te jagen. Zorg voor de goede werkmentaliteit en voor werkgelegenheid. Dan krijgen je mensen het steeds beter. Volgelingen zijn niet werkschuw maar het gaat erom hoe je ze vormt en opvoedt. Laten we kijken naar onze Chinezen. Ik heb er nooit een zien bedelen in Suriname. Maar ik zie ze wel hosselen op de fiets met een strohoed op. Of groenten planten op de berm. Ze kruipen langzaam en geduldig omhoog. Voor hun smaakt het kopje thee dat ze drinken, terwijl het zweet nog op hun voorhoofd is, veel beter dan mijn biertje dat ik heb gekocht uit de kinderbijslag van mijn jongste zoon. Ik ga u geen advies geven op welke partij u moet stemmen; daar bent u zelf wel slim genoeg voor.
Maar vanwege mijn positieve visie op de politiek zou ik een Surinaamse partij tekort doen als ik haar niet in de schijnwerpers zette. Dat is de BEP. Dit is een partij die ik nooit heb horen afgeven op andere bevolkingsgroepen of andere etnische groepen. In de partij zijn zowel Aucaners als Saramaccaners broederlijk vertegenwoordigd. Ik heb ze zelfs nooit horen afgeven op Nederlanders. In tegendeel leren ze hun kinderen heel vroeg, pragmatisch en vergevingsgezind, de taal van de kolonisator spreken omdat ze vinden dat ze dan beter onderwijs kunnen volgen. Ik hoop niet dat ik ze teveel eer geef, maar in de afgelopen vijftien jaar zijn zij vertegenwoordigd geweest in de Assemblee en in die periode heeft de Boslandcreool een grote sprong vooruit gemaakt in het bedrijfsleven. Ze zijn er goed vertegenwoordigd en staan bekend als voorbeeldige medewerkers en mede daardoor krijgen zij een steeds beter leven. Nogmaals: ik weet niet of ik ze teveel eer toeken maar als ik het verkeerd heb, vergeve u het mij.
Rudi Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!