Stopzetten vrijstelling invoerrechten bedrijfsmiddelen zorgt voor irritatie

dblogoDe in 2013 genomen maatregel van de regering om de vrijstelling van invoerrechten bij import van bedrijfsmiddelen stop te zetten, blijkt voor veel irritatie te zorgen bij Surinaamse ondernemers. De regering heeft het pakket belastingvoordelen vanaf vorig jaar drastisch gewijzigd. Was het vroeger zo dat ondernemers onderdelen van bedrijfsmiddelen invoerrechtenvrij konden importeren, dat is vanaf de wijziging van juni 2014 niet meer mogelijk. In de brieven die het ministerie van Financiën heeft teruggestuurd naar de verzoekende ondernemers, wordt onder andere aangegeven dat in gevolge artikel 39 lid 1f van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (SB 1995 no.111, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2004 no. 79) en de Beschikking van de minister van Financiën, d.d. 13 juni 2014 La.D.no. 4419, houdende ‘nieuwe voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht bij invoer van bedrijfsmiddelen’ (SB 2014 no. 72), er vrijstelling van invoerrechten kan worden verleend aan ondernemers bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Onderdelen van bedrijfsmiddelen zijn echter in bijlage 2 in bovengenoemde beschikking uitgesloten van de vrijstelling van invoerrechten. Bovendien blijkt deze beschikking niet opnieuw te zijn verlengd door de minister van Financiën. Ondernemers vragen zich af waarom de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) niet bij de onderhandelingen in 2014 hiertegen heeft geprotesteerd. Uiteindelijk zijn het de leden van de VSB die nu meer moeten betalen om hun machines te onderhouden.
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt in reactie hierop dat het nu moeilijk is om protest aan te tekenen tegen een besluit, dat in principe uit vermeend overleg tot stand is gekomen. Voor 2014 gold de korting op invoerrechten voor productiemiddelen volgens hem vrijwel uitsluitend voor bedrijven in de landbouw, veeteelt, visserij en de harde productiesector. Met de nieuwe regeling wordt met het Ontwikkelingsplan 2012-2016 als vertrekpunt de basis voor een versnelde ontwikkeling van het bedrijfsleven en de economie verbreed. Vanaf juni 2014 kunnen niet alleen productiebedrijven, maar ook dienstverleners en ondernemingen in de toerismebranche profiteren van gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij het binnenhalen van goederen die ze nodig hebben voor hun activiteiten.
Welzijn zegt verder dat de wijziging van de vrijstelling in overleg met alle bedrijfslevenorganisaties van Suriname is doorgevoerd. Hierbij waren ook verschillende afdelingen van de regering vertegenwoordigd. De VSB-voorzitter geeft aan dat bij de onderhandelingen met de regering op den duur sprake is geweest van een kwestie van geven en nemen. De VSB heeft volgens Welzijn niet geprotesteerd, omdat er ook andere zaken zijn die eerder niet op de lijst voorkwamen, die nu wel zijn opgebracht. ‘Wij hebben voor een gebalanceerde lijst gekozen’, aldus Welzijn.
Door productiesectoren en potentiële investeerders wordt al een hele tijd geklaagd dat de regering geen beleid voert om ondernemerschap te stimuleren. Een oproep die deze actoren al geruime tijd doen, is aan de regering om invoerrechten op inputs en investeringsgoederen af te schaffen of tot een minimum te verlagen. De ministeriële beschikking van 15 september 2012, op grond waarvan bedrijven in aanmerking konden komen voor de voornoemde faciliteit, is op 15 september 2013 verstreken. Er was een mogelijkheid tot verlengingen, maar oud-Financiën-minister Adeliene Wijnerman heeft dat niet gedaan. Minister Wonnie Boedhoe kwam in november 2010 ook met een beschikking die ondernemers vrijstelling van invoerrechten gaf bij de import van bedrijfsmiddelen. Volgens de ex-bewindslieden liepen zaken met betrekking tot belastingen mis. In juni 2014 werd een nieuwe beschikking door minister Andy Rusland van Financiën opgemaakt. Welzijn gaf in 2013 aan dat hij toen al problemen zag voor een aantal bedrijven, terwijl ondernemers, investeerders en potentiële investeerders ontmoedigd zouden raken. De douane wordt veelal aangewezen als de reden voor het mislopen van belastingen.
FR

error: Kopiëren mag niet!