Voorzitter coördinatieteam Commewijne zegt lidmaatschap DOE op

LidVoormalig lid en voorzitter Soetjipto Kromosetiko van de Coördinatieteam Commewijne van de partij DOE heeft per 1 maart 2015 bedankt als voorzitter van het DOE Coördinatieteam Commewijne. Hij heeft tevens zijn DOE-lidmaatschap opgezegd per dezelfde datum. Het voormalige lid is niet te spreken en zeer teleurgesteld over de wijze waarop de partij te werk is gegaan bij de installatie van Tamansarie en Coördinatieteam Commewijne in het district Commewijne. Het gebelgde lid geeft aan dat de partij een nieuw coördinatieteam geïnstalleerd heeft zonder het oude netjes te bedanken. ‘Met verbazing verneem ik via Dagblad Suriname en andere pers dat op zaterdag 21 februari 2015 tijdens een zogenaamde structurenmeeting op Meerzorg, een bestuur en een mediacommissie is geïnstalleerd voor afdeling Commewijne. Volgens het bericht is de heer Zojindra Arjune de coördinator van DOE Commewijne en lid van het hoofdbestuur. Het zou van goed fatsoen getuigen om het bestaande DOE Coördinatieteam Commewijne te ontbinden en de betreffende bestuursleden te bedanken alvorens over te gaan tot het installeren van een nieuw werkorgaan op 21 februari 2015’, aldus Kromosetiko.
‘Naar de algemene verkiezingen op 25 mei 2015 werpt de partij DOE zich op als het alternatief, met als kernboodschap ‘vernieuwend bestuur en leiderschap’. Helaas strookt dit niet met het handelen van de DOE-leiding en bestuur, die overwegend van een Poetin-achtige en Noord Koreaanse leiderschapsstijl getuigt. Er is zelfs niet voor geschroomd om de eigen waarden en normen van fatsoen opzij te schuiven en de hooggeprezen principes overboord te gooien.’ Kromosetiko geeft aan met de partij een gentleman agreement gesloten te hebben om de partij DOE in het district Commewijne te leiden en te coördineren als voorzitter. Dat er vanaf december 2014 geen activiteiten in het district Commewijne merkbaar zijn, komt door de gemaakte werkafspraken met het DOE hoofdbestuur, waarbij duidelijke bestuursinstructies en support zijn uitgebleven.
In een reactie op het bericht zegt Desmond Plet, lid en officiële woordvoeder van de partij, dat er eerst met elkaar overlegd moet worden alvorens men iets naar buiten brengt. ‘Er gaat eerst overlegd worden om een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven aan de heer Kromosetiko, zodat er geen vragen open blijven en er verkeerde informatie doorgespeeld wordt’, zegt Plet. Wel heeft Plet bevestigd dat de partij de mail van Kromosetiko heeft ontvangen. ‘Er is contact geweest met Kromosetiko en er zijn heel wat onduidelijkheden die hij heeft aangehaald, maar er moet eerst aangegeven worden in een tegenschrijven wat de partij vindt van zijn uittreden uit de partij. We kunnen niemand tegenhouden, maar willen hem verder wel succes toewensen en bedanken voor zijn inzet binnen de partij.’
Op Meerzorg is bij een structurenmeeting een bestuur en een mediacommissie geïnstalleerd voor afdeling Commewijne. ‘Zojindra Arjune, coördinator van DOE Commewijne en lid van het hoofdbestuur, geeft aan dat er voldoende interesse is voor DOE bij de gemeenschap van Commewijne. De partij wordt door velen als het alternatief gezien. De profilering van DOE in de afgelopen jaren als een standvastige en door waarden gedreven partij heeft ervoor gezorgd dat de samenleving positief en hoopvol gestemd naar de partij kijkt. DOE is gegroeid en het blijkt dat steeds meer mensen aansluiting zoeken.’ Arjune geeft aan dat de partij zeker haar aanwezigheid in het district op een constructieve manier toont, maar dat zij haar beschikbare middelen niet zal verspillen aan bijvoorbeeld een onnodige vlaggenoorlog. De partij doet, indachtig haar verheven principes, niet mee aan vuilsmijterij, maar richt haar voorkeur op het zichtbaar maken en oplossen van knellende maatschappelijke issues.

error: Kopiëren mag niet!