DNA zet spoedwijziging Auteurswet vandaag voort

dblogoParlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft voor vandaag zowel een huishoudelijke als openbare vergadering uitgeschreven om de kwestie van de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren. Het parlement heeft afgelopen donderdag urenlang tijd besteed om het concept, dat voorbereid was voor de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913, in orde te krijgen. Binnen dit concept zijn er verschillende veranderingen aangebracht, waardoor de initiatiefwet vandaag in het openbaar behandeld kan worden. De openbare behandeling is echter afhankelijk van de afhandeling van het vooronderzoek tijdens de huishoudelijke vergadering. Tijdens de huishoudelijke vergadering zal naast het vooronderzoek, ook een commissie van rapporteurs worden benoemd. De directe aanleiding tot de wetswijziging is dat Sasur door een rechterlijke beslissing weer mag optreden als bemiddelingsbureau voor artiesten. Eerder vorige maand hebben de Surinaamse Artiestenvereniging, de Vereniging van Surinaamse Organisatoren en de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname een petitie bij het parlement ingediend, nadat Sasur door een rechterlijk vonnis de mogelijkheid kreeg om de bezittingen van de Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) op de veiling te gooien. Met een eerdere vonnis in de hand, waarin de SRS wordt verboden om muziek uit het repertoire van Sasur af te draaien, heeft de auteursrechtenorganisatie beslag gelegd op bezittingen van de SRS. Dit, om het radiostation te dwingen het verschuldigde bedrag aan Sasur te betalen. De rechter heeft echter nog geen toestemming gegeven voor de openbare verkoop van bezittingen.
De wijziging van de Auteursrecht van 1913 zal twee toegekende rechten van Sasur ongedaan maken. Het gaat om de ‘Voorschriften Bemiddeling Muziekauteursrecht’ uit 2005 en de beschikking van de minister van Justitie en Politie uit 2008. De organisatie van Prim Ramlal zal hierdoor dan de bevoegdheid bij wet verliezen om als bemiddelingsbureau voor muziekrechten op te treden. Volgens het concept zal hij alleen gerechtigd zijn tot bemiddeling van muziekauteursrecht voor de in Suriname gevestigde makers van muziekwerken bevoegde vereniging, opgericht zonder het oogmerk om winst te maken. Binnen het college is er overeenstemming om de wet te wijzigen, waardoor de monopoliepositie van Sasur kan worden doorbroken. De initiatiefwet is ondertekend door Jennifer Geerlings-Simons, Ruth Wijdenbosch, Walter Bonjaski, Ricardo Panka, Anton Paal, Martha Djojoseparto, Patrick Kensenhuis, Harish Monorath en Mahinder Rathipal.
Pensioen regeling DNA-leden
Tijdens de huishoudelijke vergadering zal ook de bespreking plaatsvinden van wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblee. Nu moeten assembleeleden zes jaar volksvertegenwoordiger zijn om in aanmerking te komen voor de pensioenregeling. Dit moet worden vervangen door vier jaar en zes maanden. Het deel van het parlement, dat bestaat uit parlementariërs die hun eerste termijn uitzitten, zal hierdoor geen tweede termijn hoeven aan te zitten om een pensioenregeling te krijgen. Deze leden willen nog niet reageren op dit wetsvoorstel, zolang deze niet inhoudelijk is behandeld. Ook het vooronderzoek van het ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers wordt voortgezet.
FR

error: Kopiëren mag niet!