Jogi vraagt duidelijkheid omtrent bouw dijk Weg naar Zee

dblogoNF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi gaf gisteren tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) te kennen dat de oppositie graag wat meer informatie zou willen hebben over het plan van aanpak bij de getroffen gebieden te Weg naar Zee. Volgens de parlementariër is het niet gehoord dat er verschillende gesprekken achter gesloten deuren met commissies worden gevoerd, terwijl minister Rabin Parmessar van Openbare Werken het parlement nog steeds niet kan uitleggen welke concrete plannen hij heeft. ‘Voorzitter, ik zou graag van de zijde van de regering willen weten of zij nog in staat is om binnen de resterende twee maanden nog een dijk in het getroffen gebied op te zetten. Kan of wil de regering nog een dijk daar opzetten? Heeft de regering wel geld om een dijk te bouwen?’, vroeg de parlementariër. Jogi haalde aan dat de reeds jaren voorkomende springvloed steeds ervoor zorgt dat belangrijk cultureel erfgoed van de bewoners verloren gaat. ‘Zaken waar men generaties op heeft gewerkt en in heeft geïnvesteerd. Mensen worden verhinderd in het uitoefenen van hun godsdienst. Anderen kunnen hun dierbaren niet cremeren’, aldus Jogi.
De volksvertegenwoordiger merkte op dat er tussen 2005 en 2010 reeds voorzieningen waren getroffen om de zaak in de laag liggende gebieden aan te pakken. Echter zijn deze voorbereidingen gewoon aan een kant gezet en merkt hij op dat verschillende ministers in het parlement hebben aangegeven dat zij het geld liever ergens anders besteden dan te Weg naar Zee. Het DNA-lid vindt dat de regering steeds verkeerde prioriteiten stelt. De regering vraagt volgens hem Euro 130 miljoen om een spoorbaan aan te leggen, terwijl al een aantal keren gehamerd is op dit probleem. ‘Er zijn delegaties vanuit het parlement naar het gebied geweest en er zijn hulpdammen aangelegd. Wanneer gaat deze regering eens ophouden om de samenleving te belazeren. Wanneer gaat zij eens ophouden om dingen te doen die niet in het belang zijn van de gemeenschap?’ Jogi benadrukte dat de regering de situatie niet moet onderschatten, omdat ook geheel Paramaribo het risico loopt onder water te liggen.
Parlementariër Theo Vishnudatt, voorzitter van de vaste commissie Openbare Werken, reageerde door te stellen dat het parlement wel meeleeft met de noden en toestanden van de mensen in de getroffen gebieden. Hij onderkent dat er inderdaad veel materiële, maar ook morele schade is veroorzaakt, maar vindt hij toch dat de regering op gepaste wijze belangstelling getoond heeft. De president en de first lady zijn persoonlijk met verschillende leden van de Raad van Ministers naartoe geweest om zich van de schade te vergewissen. ‘Wij van de coalitie gaan geen politiek bedrijven met delen van de samenleving, omdat de overstromingen in het gebied verschillende regeringen heeft overleefd’, benadrukte Vishnudatt. Het is volgens hem bekend dat ook tijdens de vorige regeerperiode zaken reeds onder water liepen. De parlementariër zei dat hij weet dat in het jaar 2008 de financiering om daar een dijk te bouwen kant en klaar waren. ‘Waarom hebben jullie die dijk daar dan niet gebouwd?’, vroeg de parlementariër met klem. De opmerking van Vishnudatt zorgde voor duidelijke irritatie bij de oppositie. Er is volgens hem direct na de overstromingen een spoedoverleg gekomen met de leden van de vaste commissie OW. Echter vond hij het jammer dat de leden van de oppositie de commissievergadering niet hebben bijgewoond, terwijl zij wel een grote mond in DNA komen opzetten. NF/SPA-assembleelid Guno Castelen, die ook deel uitmaakt van de commissie, vindt dat Vishnudatt zaken niet moet verdraaien. Castelen was samen met enkele andere leden van de coalitie uitlandig toen de zaak zich voordeed. De convocatie was volgens hem voor de dag waarop hij terug zou moeten reizen naar Suriname. Vishnudatt deelde mee dat er nog een vervolgoverleg van de commissie zal komen met de ministers van OW, LVV en RGB. Hij hoopt wel dat de leden van de oppositie dan wel aanwezig zullen zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!