Grote Rekendag start op Nabawischool

De Grote Rekendag start op NabawischoolDe launch van de Grote Rekendag heeft gisteren plaatsgevonden op de Nabawischool. De Grote Rekendag is een project dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de Global Money week dat een jaarlijks terugkerend evenement is. Het doel van de Grote Rekendag is om zowel leerkrachten als kinderen van het gewoon lager onderwijs (glo) een positieve impuls te geven voor het leren rekenen en voor het rekenen met geld. Tijdens deze Grote Rekendag, waaraan ongeveer 127 scholen meedoen, staat het rekenen met geld centraal. Het duurt van 2 tot en met 5 maart. Op deze dagen leren de kinderen niet alleen rekenen, maar in principe hoe om te gaan met geld op een leuke maar leerrijke manier. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Scholen organiseren bijvoorbeeld een bingospel, de kinderen van de kleuterklas leren een liedje, andere scholen laten de kinderen ook scenario’s opvoeren zoals een winkeltje uitbeelden, naar een pinautomaat gaan en kijken als er al is gestort. Kortom elke school geeft zelf invulling aan de Grote Rekendag, waarbij omgaan met geld natuurlijk centraal staat.
De Centrale Bank van Suriname en Stichting Projecten Christelijk Onderwijs Suriname organiseren in het kader van de ‘Global Money Week’ van 10 tot en met 14 maart aanstaande de Global Money Week Beurs 2015. Evenals in 2014 zullen ook het ministerie van Financiën en verschillende financiële instellingen deelnemen aan dit evenement. Deze financiële educatiebeurs heeft onder andere tot doel: het bevorderen van kennis over geld, het sparen, het creëren van een duurzaam inkomen voor levensonderhoud en het bevorderen van interesse in ondernemerschap. De doelgroep is de jeugd en jongeren van 6 tot 18 jaar. Speciaal in het kader van de Grote Rekendag 2015 is een handleiding ontwikkeld door ervaren en bevlogen rekenpedagogen. Om leerkrachten voor te bereiden op de Grote Rekendag zijn er 2 weken terug diverse workshops gehouden, waaraan 196 leerkrachten van 105 verschillende scholen hebben deelgenomen. Op deze workshop hebben de leerkrachten die tools meegekregen hoe invulling te geven aan de Grote Rekendag en middels welke activiteiten zij dat kunnen doen. De Grote Rekendag wordt gehouden op verschillende data en in verschillende regio’s. Zo zullen de scholen van Paramaribo en Wanica, de Grote Rekendag houden op 2 maart, de districten Commewijne en Marowijne op 3 maart, de districten Saramacca, Coronie en Nickerie ook op 3 maart en de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini op 4 maart. De Grote Rekendag is het startsein voor meer rekenplezier door een beter gebruik van geldsommen. Meer rekenplezier om ook beter te kunnen rekenen.

error: Kopiëren mag niet!