Bushouders dreigen brodeloos te worden

Bushouders dreigen brodeloos te wordenRuim 25 bushouders hebben op 23 februari een vergadering belegd. Er is gesproken over het feit dat het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) van enkele bushouders de contracten, die op 9 maart zullen vervallen, niet meer zal verlengen. De bushouders verkeren al een maand in een onzekere situatie. Middels een brief aan de waarnemend directeur van NVB hebben de bushouders hun teleurstelling en ongenoegen geuit. In deze brief werd onder andere gesteld dat men vele jaren diensten, zelfs in harde tijden, heeft verleend. Men heeft altijd hard gewerkt om de contractuele verplichtingen na te komen. Verder wordt in deze brief ook de hoop uitgesproken dat er een oplossing komt voor deze bushouders, zodat zij niet brodeloos worden gemaakt.
Kenneth Themen, voorzitter van Organisatie van Bus- en Boothouders Suriname (OBS), stelde dat hij twee weken geleden een positief gesprek gehad heeft met de NVB. De contracten zouden worden verlengd, maar die actie is uitgebleven. De OBS en de NVB zullen donderdag weer samen komen om dit probleem verder te bespreken. ‘Ik geloof dat er een oplossing komt. Als het dan nog uitblijft, zullen we verdere stappen ondernemen’, zegt Themen. Het contract van deze bushouders eindigt op 9 maart. Themen benadrukt dat uit de korte brief niet blijkt waarom het contract van de bushouders niet wordt verlengd. De OBS-voorzitter zegt dat de bushouders failliet zullen raken als hun contract niet verlengd wordt.
Tientallen bushouders hebben een brief ontvangen in januari, waarin hen wordt meegedeeld dat hun contract niet meer zal worden verlengd. ‘Wij danken u voor de diensten aan de NVB bewezen’, stelt de leiding. Meer informatie werd niet gegeven. De bushouders reageerden geschokt op deze plotselinge brief. Velen hebben sinds 2009 hun diensten verleend. Themen werd benaderd door diverse leden, die met hun handen in het haar zitten.

error: Kopiëren mag niet!