Breeveld: ‘President heeft ethische codes van mij gespiekt’

dblogoTijdens de opening van het campagnecentrum op 20 februari 2015 gaf de voorzitter van DOE een relaas over een bijeenkomst die gehouden werd samen met de president Desi Bouterse en andere politieke leiders op die ochtend. Op deze bijeenkomst zou het gedrag van de verschillende politieke leiders tijdens het campagnevoeren voor de komende verkiezingen besproken zijn. ‘De president had ons en andere politieke leiders uitgenodigd om te praten over de ethische codes. Daaronder verstaat men de manier hoe de politieke leider zich moet profileren in de verkiezingsperiode. Je mag anderen niet uitschelden en geen gebruik maken van allerlei termen, gaf de president aan’, aldus Breeveld. De partijvoorzitter denkt echter dat de president deze instelling van hem heeft overgenomen, want in voorafgaande interviews via de media heeft Breeveld volgens eigen zeggen vaker gezegd dat hij het absoluut benedenmaats vindt dat politieke leiders elkaar zo negatief bespreken.
‘In een land als Suriname moeten we op een betere manier met elkaar omgaan. Laten we niet praten over de persoon, laten we praten over het beleid. Dus de president heeft een beetje gespiekt bij mij’, aldus Breeveld. De president heeft verwezen naar een advertentie in de krant van de Iris, de Interreligieuze Raad in Suriname. In die krant is een keurige lijst geplaatst, waaraan politici zich eventueel kunnen houden en dat ze correct met elkaar omgaan. Dat is volgens Breeveld een goede verwijzing, maar je hoeft niet naar de code van Iris te kijken, je hebt alleen naar DOE te kijken en heb je al het juiste voorbeeld van hoe het moet. ‘DOE laat zien hoe leiders met elkaar moeten omgaan en wat dienend leiderschap is. DOE laat zien dat wij een basis leggen waarop mensen kunnen bouwen’, gaf de partijvoorzitter gepassioneerd aan. Verder wilde de DOE-voorzitter enkele zaken duidelijk maken met betrekking tot de partij. ‘Mensen zeggen allerlei gekke dingen over DOE, omdat zij de partij als een potentieel gevaar zien, die de meeste zetels gaat behalen op 25 mei.’
‘DOE is een nationale partij. Dat wil zeggen een partij waar iedereen welkom is. Iedereen kan zich aansluiten bij de partij, alle Surinamers, zolang je de grondslagen van de partij accepteert.’ De partijvoorzitter sprak ook over zijn visie met betrekking tot de aanpassing van de Amnestiewet. DOE is tegen de aanpassing van de Amnestiewet. In de grondwet van Suriname staat in artikel 131 dat je een proces dat gaande is bij de rechter niet abrupt mag beëindigen. Het moet afgerond worden. ‘Rechtvaardigheid moet er zijn en als dat er niet is, hebben we straks een onleefbaar land. We zijn tegen de aanpassing, maar wij hebben niet gestemd in het parlement. Een jaar voordat deze zaak aan de orde kwam, had ik een afspraak in het buitenland waarbij ik les moest geven. Het is gebruikelijk dat het parlement in de tijd vlak voor Kerst of Pasen een periode van reces krijgt. De planning om les te geven in het buitenland lag vast vlak voor Pasen. Plotseling kwam de melding dat men gaat werken aan de aanpassing. DOE heeft gevraagd als de zaak teruggetrokken kan worden. Drie prominente leden van DOE zijn gaan praten over deze zaak en hebben uitgelegd dat zij dit besluit niet moeten nemen. We hebben geen probleem met amnestie, maar laat eerst het proces plaatsvinden en dan kan er gesproken worden over een mogelijke amnestie. Er is aangegeven dat het proces doorgaat, dus heeft DOE zich dan teruggetrokken uit de stemming van dit proces.’ Verder wilde de partijvoorzitter duidelijk maken dat de partij alleen de verkiezingen ingaat. De partij staat niet tegen een samenwerking na de verkiezingen, mits er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden ten aanzien van het te voeren beleid. Wij willen onze boodschap helder en duidelijk overdragen, daarom gaan wij alleen de verkiezingen in’, aldus Breeveld.

error: Kopiëren mag niet!