Mogelijk schadevergoeding voor ondergelopen boeren Weg naar Zee

Mogelijk schadevergoeding voor ondergelopen boeren Weg naar ZeeHet ziet er naar uit dat de bijkans 25 landbouwers te Weg naar Zee, die schade hebben opgelopen ten gevolge van de dambreuk, vergoed zullen worden door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. ‘Ik denk niet dat de minister afwijzend zal reageren, ik ga uiteraard met de minister praten’, gaf LVV-beleidsadviseur Wim Bajnath in gesprek met Dagblad Suriname te kennen. Bajnath is ook landbouwer en voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta. De schade die de landbouwers hebben geleden, zal naar verwachting oplopen tot in de duizenden SRD’s. Het ministerie is nog bezig met het opmaken van het schaderapport. Bajnath verzekert de consumenten van groenten ervan dat de wateroverlast te Weg naar Zee niet doorslaggevend zal zijn op de prijs van groente op de lokale markt. ‘Het is maar een klein deel.’ Tegenwoordig is sprake van gunstige weeromstandigheden en heeft de lokale markt ook te kampen met een overschot aan groente.
Geld nodig voor herstart landbouwers
Bajnath weet dat er geld nodig zal zijn voor de herstart van de landbouwwerkzaamheden in het gebied. Op welke wijze het ministerie de landbouwers tegemoet zal komen, is nog niet bekend. Bajnath drukte de landbouwers wel op het hart om de informatie ten aanzien van de ondergelopen groente naar eerlijkheid door te geven. Tal van gewassen zijn bezweken door het overtollig water, waaronder poe, peper, cassave, antroewa en boulanger.
Herstart gaat moeilijk
Volgens Bajnath zal de herstart moeilijk gaan vanwege de verzilting van de landbouwgronden. Het zoutgehalte is tot in de bodem binnengedrongen. Het zal zeker een paar maanden duren voordat er weer gewassen geteeld kunnen worden op de gronden. Het zout in de bodem moet eerst weggewassen worden. En dit gebeurt door zware regenval. Regenwater bevat namelijk zoetwater. Bajnath is er bezorgd over wanneer de gronden weer ‘gezond’ zullen zijn om te planten, vooral tegen de achtergrond dat het nu geen regenperiode is. Dit betekent dat het zout in de bodem zal blijven totdat de regenperiode is aangebroken.
De grootste overstroming ooit
De dambreuk met als gevolg de overstroming te Weg naar Zee wordt door Bajnath betiteld als de ‘grootste overstroming ooit’. De wateroverlast gepaard gaande met zoveel schade heeft hij voor het eerst meegemaakt. Behalve de groenten die het moesten ontgelden, moesten bewoners ook noodgedwongen geëvacueerd worden. Twee jaren geleden was er al sprake van een dambreuk, maar de schade toen was relatief kleiner vergeleken met deze. Bajnath is er benieuwd naar welke structurele maatregelen getroffen zullen worden. ‘De minister van OW is langs geweest, hij heeft uitgelegd de modderdammen te zullen herstellen. Hij heeft beloofd dat binnen een jaar een structurele dijk wordt gebouwd.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!