Ganeshkumar Kandhai: ‘Door menselijke nalatigheid is de schade zo groot’

Ganeshkumar Kandhai‘Door menselijke nalatigheid is de schade zo groot’, zegt de oud-minister van Openbare Werken en VHP-assembleelid Ganeshkumar Kandhai aan Dagblad Suriname over de dambreuk te Weg naar Zee. Kandhai vindt dat niemand opgewassen is tegen de natuurverschijnselen, waaronder het opkomende zeewater en de hoge golven. De waterkerende kleidam is niet regelmatig onderhouden. Deze dam zou de schade hebben beperkt. ‘Deze regering heeft nagelaten om de dam te onderhouden’, zegt hij met klem. Hoewel twee jaren geleden zich ook een dambreuk had voorgedaan, zijn structurele maatregelen uitgebleven. Volgens Kandhai is het simpel, het betreft prioriteitsstelling. ‘Voor deze regering genoot het onderhoud van de waterkerende hulpkleidam geen prioriteit.’
Geen verwijten maken aan adres Kandhai
Kandhai stelt duidelijk dat er beslist geen gegronde redenen bestaan om verwijten te maken aan zijn adres als oud-minister van OW. ‘Gedurende de periode 2005 tot 2010 waren er zichtbare acties te Weg naar Zee’, stelt hij. Vooruitlopend op de studie voor de bouw van een structurele volwaardige zeedijk werd alvast een hulpdam van klei opgeworpen. ‘Deze werd ook op regelmatige basis onderhouden. Zo is er een rapport uitgebracht met als voorstel om het gebied vanaf Leonsberg tot het Pomonaproject te beschermen. Al deze gebieden worden bedreigd door het zeewater.’
Kandhai achtte het nodig om een studie te laten maken van de acuut bedreigde gebieden. Dit omvat het gedeelte vanaf het crematieoord Weg naar Zee tot het Gummelsgebied. Er is een conceptontwerp gemaakt om dit stuk te voorzien van een structurele volwaardige zeedijk. Hierna vond de wisseling van de wacht plaats in 2010 en werd een nieuwe OW-minister geplaatst. ‘Zou het Nieuw Front nog aanzitten, dan was de volwaardige zeedijk allang gebouwd’, beweert Kandhai. Hij betreurt het dat het conceptontwerp ‘ergens weggestopt is op het ministerie van OW’. ‘Indien de huidige regering dat uitgevoerd zou hebben, zou alle schade bespaard zijn gebleven.’
Kandhai beweert dat hij de hulpdam in het meest acute gebied (vanaf het crematieoord tot het Gummelsgebied) regelmatig liet onderhouden. ‘Gedurende 2005 tot 2010 zijn er voldoende hulpvoorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat burgers geen schade leden.’ Volgens Kandhai is het van groot belang dat er een volwaardige zeedijk wordt gebouwd en geen waterkerende kleidam. De volwaardige zeedijk zal de garantie bieden dat het zeewater niet naar binnen dringt. De huidige minister van OW, Rabin Parmessar, heeft aangegeven dat herstel van de kleidam zal plaatsvinden.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!