Pg vraagt minister Financiën voor Clad-onderzoek EBS

dblogoWaarnemend procureur-generaal Roy Bajnath Panday heeft werk gemaakt van de klacht van assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi en heeft een brief gestuurd naar minister Andy Rusland van Financiën. De 3 brieven die de parlementariër bij de pg heeft gedeponeerd, maken het volgens Bajnath Panday noodzakelijk dat er een diepgaand financieel onderzoek wordt ingesteld bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de aspecten zoals vervat in elk der voormelde brieven. De NV EBS is een openbaar nutsbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van het Staatsbesluit Landsbedrijf Centrale Landsaccountantsdienst 1972 (Aanwijzing Clad). Ingevolge artikel 1 van genoemde staatsbesluit is daarom de minister van Financiën de autoriteit onder wie de Clad als staatsbedrijf ressorteert. Bajnath Panday heeft de aangehaalde documenten van de parlementariër aan Rusland doen toekomen met het verzoek het daarheen te leiden dat de Clad ter zake financieel onderzoek verricht en Rusland informeert omtrent het resultaat van dat onderzoek.
In de brief vraagt het hoofd van het Openbaar Ministerie ook dat de minister hem over het verkregen Clad- onderzoeksresultaat laat bezitten, zodat zijnerzijds kan worden geoordeeld omtrent het al dan niet instellen van een strafrechtelijk onderzoek. Tjin-A-Tsoi zegt bijzonder blij en trots te zijn op de waarnemend procureur-generaal, omdat hij de zaken serieus en snel heeft aangepakt. De brief naar minister Rusland zou al reeds op 10 februari zijn gestuurd, terwijl het assembleelid gisteren door de vervolgingsautoriteit is gehoord. Tjin-A-Tsoi heeft op 4 februari 2015 een, volgens zijn zeggen, tot in detail uitgewerkt dossier, gedeponeerd voor waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Het assembleelid liet de stukken met een waardetransportwagen bezorgen, terwijl hij wachtte bij het kantoor van het Openbaar Ministerie, gadegeslagen door journalisten. Hij vond dat de documenten goed beschermd vervoerd moesten worden. Het gaat om documenten betreffende een mega corruptieschandaal bij de EBS. Het assembleelid vindt dat de waarnemend directeur van EBS, Willy Duiker, op non actief moet worden gesteld door de regering, nu formeel om een onderzoek is gevraagd. Zeker ook als voorzitter van de raad van toezicht bij de Centrale Bank van Suriname. Daarnaast eist de parlementariër een verklaring van minister Rusland.
Map 1 van de brief van de NPS’er heeft als meest verstrekkende argumentatie dat de NV EBS als executing agency van geldmiddelen, verkregen uit een door de IDB versterkte lening aan de minister van Financiën, optredende namens de regering van Suriname, dusdanig bestedingen heeft gepleegd dat er sprake kan zijn van gepleegde onregelmatigheden die een of meer strafbare feiten opleveren en ter zake waarvan een strafrechtelijk onderzoek dient te worden ingesteld. Er is een overeenkomst getekend met een bedrijf met de lening die verstrekt is door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dat bedrijf bestaat niet meer, want die heeft een naamsverandering ondergaan. De tweede brief maakt gewag van aanschaffing en levering van goederen en of diensten, alsook het doen van betalingen en waarbij met name wordt aangehaald het omzeilen van interne bedrijfsprocedures van de NV EBS. De derde brief rept over de aanschaf van mobiele noodaggregaten in 2013 door de NV EBS ter waarde van SRD 22 miljoen, waarbij sprake is van handelen in strijd met de comptabele regels van de NV EBS, waardoor financiële benadeling is ontstaan. Er is SRD 22 miljoen betaald voor levering van noodaggregaten, maar deze zijn tot nu toe niet geleverd. In totaal gaat het om een financiële benadeling van 12 miljoen euro. Het assembleelid haalt aan dat het tarief voor aansluiting van stroom verhoogd is. Bedrijven moeten 300 tot 400% meer betalen voor stroom. Tjin-A-Tsoi zegt dat het geen politieke zaak is. Het hele land heeft te maken met zaken die mis zijn bij EBS.
Het assembleelid deelt mee dat er gunningen zijn verstrekt, die rieken naar corruptie. De stukken zouden valselijk zijn opgemaakt en zouden zij betrokken zijn van een niet-Europees land, terwijl de EBS in Europa aankopen doet. Het assembleelid vraagt zich af of de mensen de procuratiebevoegdheden niet te buiten zijn gegaan. Hij haalde aan dat er wanbeleid gevoerd wordt, terwijl het volk moet betalen voor de verhoogde stroomtarieven. Het is de krant na herhaaldelijk bellen niet gelukt om een reactie los te krijgen van minister Rusland.
FR

error: Kopiëren mag niet!