DNA-koorts dooft mogelijke goede vooruitzichten toorts

dblogoThans wordt flink gelobbyd en of worden scenario’s in elkaar gezet om een plek te bemachtigen op de DNA -kandidaten lijst. Veelal blijkt het niet te gaan om een waardige bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land, maar om het bezit van politieke macht welke inherent is aan het grijpen van een vette buidel. De drang naar macht, maar meer nog de hebzucht naar geld valt af te leiden, als wij het karakter en de handelingen van de gegadigden onder de loep nemen. Met een glad gestreken gezicht proberen enkelen op slinkse wijze hun slag te slaan, opvallend is dat het “gender” evenwicht zich hierbij meer dan ooit goed manifesteert. Binnen het netwerk van deze lieden wordt getracht om middels het bezetten van strategische functies oprechte en nieuwe kandidaten te weren. Allerhande subtiele vertragingstactieken worden toegepast om de kans tot het kandideren te “liquideren”. Zo krijgt men te horen: dat men plots niet voorkomt op de ledenlijst of om een andere dag langs te komen om een formulier ter kandidaat stelling op te halen of dat voor de aanname van het eerder genoemde formulier bij het inleveren nog op instructies moet worden gewacht. Evenzo houden coördinatoren informatie achter of geven deze niet bijtijds door en worden anderen systematisch opgejut om niet voor “nieuwelingen” te kiezen, maar de voorkeur te geven aan “ervaren” personen. Dit alles gebeurt naar verluidt tegen de instructies en de goede bedoelingen in van de huidige voorzitter en probeert de minuscule groep ook de poten onder zijn stoel weg te zagen. Dit handjevol despoten hebben eerder als DNA-lid, minister of als bestuurslid gefunctioneerd en naar verluidt in die machtspositie gesjoemeld met financiële middelen en gronden. Deze enkelingen willen een dynastie voortzetten die fataal zal zijn voor de partij, denk maar aan het fiasco van de “ervaring” van en de beledigende benadering van partijstructuren door de ex- voorzitter. Verder wordt verwezen naar de periode rond de vorige verkiezing, waarbij tegen alle adviezen in, een DNA- kandidaat in Nickerie werd voorgetrokken en een capabele en populaire DNA- kandidaat in Paramaribo persoonlijk werd tegen gewerkt. Er moet voor gewaakt worden dat over het paard getilde heupwiegende dochters en minnaressen onder de mom van “gender” vooruit worden geschoven. Het moet niet slechts gaan om “gender”, maar meer nog om competenties en karakter. Men moet niet rondbazuinen dat een tweede kans moet worden gegund aan personen die een scheve schaats hebben gereden, want wanneer krijgt dan een integere nieuwe kandidaat met onbevlekte antecedenten een kans? Moet geld, “the root cause of all evil”, altijd de leidende factor zijn? Moeten personen worden gekandideerd omdat zij enkel financiële middelen aanbieden, echter met de achterliggende gedachte om dubbel en dwars terug te “winnen” wat zij in hun hebzucht aan een “witwasser” die ze heeft bedonderd kwijt zijn? Moeten wij wederom kiezen voor individuen: met een “achter de elleboog” mentaliteit, die bekend staan als vrouwen rammelaars, die hun mond niet open doen als DNA-lid, en die reeds in de gelegenheid zijn gesteld om hoge posities met een riant honorarium te bekleden en niet daverend hebben gepresteerd? Hebben wij in ons land politieke slijmballen nodig die op cruciale momenten andere de kastanjes uit het vuur laten halen? Hebben wij angsthazen nodig die geen inhoud kunnen geven aan de woorden in ons volkslied, “heri libi te na dedé wi sa feti gi Sranan”? Hebben wij figuren nodig die geen “balls” kunnen tonen ter: verdediging van onze soevereiniteit, waarborging van de veiligheid, bewaking van de moraal en bestendiging van economische groei? Wij hebben rolmodellen nodig die onbevreesd strijden voor: het leefbaar houden van onze samenleving, het tegengaan van etnische spanningen en het veilig stellen van de toekomst van onze kinderen! Maximaal twee keer DNA-lid en een partij functie, basta!
Ps. Serruf: “kaka yu goni, son sma mindri yu wan grabu makti nanga moni”
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!