Zondagsmarkt Indira Gandhiweg ontvangt Toewijzingsbeschikking

Covezomag 1De Coöperatie Vereniging Zondagsmarkt te Nieuwe Grond (Covezomag) ontving haar toewijzingsbeschikking op zaterdag 14 februari van gronduitgifteminister Steven Relyveld.
Op donderdag 16 oktober 2014 kreeg Covezomag haar bereidverklaring van de plek waar al sinds mensengeheugens de zondagsmarkt. Na hard werken van het bestuur onder leiding van Madhoram Ghisaidoebe en de regering, is vandaag de grondvest van de markt officieel op naam van de coöperatie.
Ook minister Suresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij deed er een schepje op door de coöperatie 150 zakken kunstmest te schenken. Deze mest is bestemd voor de marktlieden en bij tekort zal er weer voorzien worden volgens minister Algoe.
Onder de genodigden waren ook assembleelid Ricardo Panka en de districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedien. Panka benadrukte dit feit als een stuk rechtszekerheid die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van elke organisatie en ieder persoon.
Samsoedien liet doorschemeren dat heel binnenkort er over alle ressorten van Wanica bereidverklaringen, beschikkingen en overdrachten in grote hoeveelheden uitgegeven zullen worden.
De leiding van Covezomag en haar lieden waren de ministers en andere genodigden zeer erkentelijk. Elk van de genodigden ontving een markttas met groeten en fruit afkomstig van de marktlieden.

error: Kopiëren mag niet!