De Stem zegent geresocialiseerde personen uit

Stichting De Stem  zeget drie geresolialiseerden uit.1
Stichting De Stem  zeget drie geresolialiseerden uit.2
Stichting De Stem  zeget drie geresolialiseerden uit.3
Stichting De Stem  zeget drie geresolialiseerden uit.4Stichting De Stem heeft op zondag 15 februari 2015 een speciale dienst gehouden om 3 cliënten, die het programma van de stichting succesvol hebben doorlopen, uit te zegenen. Stichting De Stem is een kliniek voor drugsverslaafden en beijvert zich deze verslaafden op te vangen in een proces van opvang, begeleiding en resocialisatie. ‘Deze 3 mensen zijn een voorbeeld voor de rest. Ze hebben zichzelf echt bewezen. Dat wil zeggen dat de familie geen probleem met ze heeft, noch de buurt en de werkgever.’
Bestuurslid Clyde Griffith zegt dat het programma 18 maanden duurt en is onderverdeeld in 2 fasen. ‘De eerste fase is 6 maanden, waarbij de cliënten wat structuur in hun leven krijgen, omdat deze mensen meestal geen structuur hebben in hun leven. Hij krijgt speciale begeleiding door een counselor. Er worden bepaalde lessen gegeven en sociale vaardigheden bijgebracht om weer mee te kunnen doen aan de maatschappij. Hierna gaat hij over tot de tweede fase van 12 maanden en dat is het resocialisatieproces.’ In deze periode mag de cliënt buiten werken en krijgt hij begeleiding hoe om te gaan met financiën. Hij mag ook met weekendverlof om de relatie met de familie te herstellen.’ Griffith geeft aan dat de uitzegening een soort van einde is, waarbij er samen met de gemeente, de familie en de cliënt gebeden wordt. ‘De uitzegening heeft ermee te maken dat die steun die de gemeente verleend heeft, eigenlijk wordt beloond doordat de cliënt de 18 maanden succesvol heeft doorlopen en deel was van de gemeente. Binnen deze gemeenschap worden er nieuwe relaties gelegd in ruil voor de destructieve relaties, die er zijn geweest tijdens het verslavingsleven.’
De ervaring leert dat de vriendschappen die uit de gemeenschap van gelovigen voortkomen, een steeds belangrijkere rol zijn gaan vervullen in het verder leven van de cliënten in de opvang. ‘Vasthouden daaraan maakt dat de kans op terugval verkleind wordt. In het verleden waren er ook vrouwen die begeleid werden. De gemeente is nu wel bezig met een project aan de Copieweg, waarbij een vrouwenopvangcentrum gebouwd zal worden. Dan gaat het niet alleen om vrouwen die verslaafden zijn, maar ook slachtoffers van huiselijk geweld.’
Stichting De Stem is opgericht op 1 april 1997. De stichting heeft een opvangcapaciteit van 20 mannen in het basisprogramma, dat 6 maanden duurt. Na een goede beoordeling gaat de cliënt over naar de afdeling resocialisatie. In het kader van de nazorg is de afdeling De Ark opgezet. Deze afdeling biedt gedurende minimaal 2 jaren verblijf aan cliënten, die onvoldoende aansluiting vinden in de maatschappij vanwege huisvesting en soms nog andere verschillende redenen. In het kader van de nazorg is ook opgezet de Broederkring. Dat is een praat- en ondersteuningsgroep voor de cliënten van de resocialisatie, alsook cliënten die uit het programma zijn.

error: Kopiëren mag niet!