Redi Doti krijgt nieuw schoolgebouw

Eerste steenlegging GLO school Redi Doti.2Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft op dinsdag 11 februari 2015 de eerste steenlegging gedaan voor de bouw van de Johan Gelius basisschool te Redi Doti. Het is voor het eerst in 80 jaar dat er volledig schoolgebouw wordt opgezet in deze omgeving. Minister Adhin zei tijdens het officieel gedeelte de opdracht voor de bouw, van president Desire Bouterse zelf te hebben gehad. Hij maakte er meteen werk van.
Naast de leslokalen zullen ook een computerlokaal en drie dienstwoningen worden opgezet. De dienstwoningen moeten, samen met nog in te voeren speciale toelagen, meer leerkrachten trekken om in het binnenland les te geven. Aan het complex is een begroting gekoppeld van SRD 1,6 miljoen.
Volgens districts-secretaris van Para, Andre Jakaoemo, brengt de bouw van de school niet alleen ontwikkeling voor Redi Doti, maar ook voor Pierre Kondre en Kasipora. De huidige 63 leerlingen en 8 leerkrachten zullen na afronding onder veel betere omstandigheden lessen volgen en verzorgen.
Voor kapitein Lesly Artist van Redi Doti is onderwijs een top prioriteit. Alleen beschikten zij niet over de randvoorwaarden om het onderwijs tot ontwikkeling te brengen. De nieuwe school is een van de randvoorwaarden, die Artist als oud directeur vol vreugde ziet aankomen.
Kensenhuis: ‘Ik ben blij met dit initiatief’
‘Een nieuwe school daar zal ervoor zorgen dat kinderen op een betere wijze kunnen genieten van onderwijs’, zegt parlementariër Patrick Kensenhuis. De parlementariër noemt dit een positieve ontwikkeling. ‘Vanaf 2000 is het decentralisatieprogramma ingevoerd. Bij dit programma hebben wij een belangrijk onderdeel, namelijk burgerparticipatie. Burgers kunnen nu ook het beleid beïnvloeden. Hierbij hebben de burgers een belangrijke bijdrage geleverd. De burgers hebben het probleem gezien en aan de orde gesteld. Het is overgenomen door de rr’s en dan door de dr’s. Uiteindelijk is het gekomen op de begroting van Minov. In dit geval hebben de bewoners de overheid de opdracht gegeven om een nieuwe school te bouwen. We weten dat de basisschool te Redi Doti zich al een hele poos in een deplorabele staat bevindt. We hebben een situatie, waarbij de huidige school onder beheer staat van het RKBO. Deze situatie heeft gemaakt dat het ook zo lang heeft geduurd. In feite zou RKBO het schoolgebouw moeten renoveren. Ik denk dat RKBO op dit moment financieel niet bij machte is dat te doen. De mensen van het ressort hebben al jaren geklaagd over de staat van het gebouw. Ik ben dus blij dat het ministerie van Onderwijs nu eindelijk het initiatief heeft genomen om daar een nieuwe school op te zetten’, aldus Kensenhuis.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!